ⓘ מחוזות מדעי הטבע הפינים

                                     

ⓘ מחוזות מדעי הטבע הפינים

מחוזות מדעי הטבע הפיניים הם 21 אזורים טבעיים, גאוגרפיים, וביוגאוגרפיים המהווים חלוקה משנית בהם מחולקת פינלנד חוץ מהחלוקה המנהלית לאזורים או לחלוקה למחוזות שנהגה קודם לכן; חלוקת מחוזות מדעי הטבע הפינים נערכה על פי הבדלים במאפייני הביוטה והאקלים שלהם, ובתכונות הטופוגרפיה שלהם כגון גאומורפולוגיה של רכסים ואגמים המצויים לרוב במדינה. החלוקה נקבעה על-פי מחקרים בפאונת החי והצמחייה המשתנה מאזור למשנהו, ואפילו על-פי מיקולוגיה.

                                     

1. חלוקה וסימון

בעבר לעיתים גבולות מחוזות הטבע היו חופפים לגבולות האזור/מחוז שבו הם נמצאים, אך כיום גבולות מחוזות הטבע אינם חופפים לגבולות האזורים שבהם הם נמצאים, מפות היסטוריות של מחוזות-הטבע לאורך השנים מוצגות במוזיאון המרכזי לתולדות הטבע של פינלנד בבירה הלסינקי. המחוזות מסומנים באותיות התחיליות של שמם בלטינית או בפינית, והם יכולים לכלול חלקים מכמה אזורים מנהליים שונים, לדוגמה: אזור מרכז-פינלנד מורכב ממחוזות הטבע Sa,Sb,Ta,Tb שהם גם חלק מהאזורים השכנים. וכן אף אזור מנהלי אחד יכול להיות מורכב מכמה מחוזות טבעיים לדוגמה: אזור לפלנד מורכב ממחוזות הטבע Le,Li,Lkoc,Lkor ומחוז Lk שחציו נמצא באוסטרובוטניה-הצפונית.