ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 400

אליפות ברזיל בכדורגל 1996

אליפות ברזיל בכדורגל 1996 הייתה הפעם ה-40 בו נערכה תחרות ארצית בכדורגל בברזיל. היא אורגנה על ידי קונפדרציית הכדורגל הברזילאית. המשחקים החלו ב-8 באוגוסט 1996 והסתיימו ב-15 בדצמבר 1996. בתחרות השתתפו 24 קבוצות. אתלטיקו פרנאאנסה וקוריטיבה היו הקבוצו ...

אליפות ברזיל בכדורגל 1997

אליפות ברזיל בכדורגל 1997 הייתה הפעם ה-41 בו נערכה תחרות ארצית בכדורגל בברזיל. היא אורגנה על ידי קונפדרציית הכדורגל הברזילאית. המשחקים החלו ב-5 ביולי 1997 והסתיימו ב-21 בדצמבר 1997. בתחרות השתתפו 26 קבוצות. אוניון סאו חוזה ואמריקה נאטאל היו הקבוצ ...

אליפות ברזיל בכדורגל 1998

אליפות ברזיל בכדורגל 1998 הייתה הפעם ה-42 בו נערכה תחרות ארצית בכדורגל בברזיל. היא אורגנה על ידי קונפדרציית הכדורגל הברזילאית. המשחקים החלו ב-25 ביולי 1998 והסתיימו ב-23 בדצמבר 1998. בתחרות השתתפו 24 קבוצות. אמריקה פוטבול קלוב ופונטה פרטה היו הקב ...

אליפות ברזיל בכדורגל 1999

אליפות ברזיל בכדורגל 1999 הייתה הפעם ה-43 בו נערכה תחרות ארצית בכדורגל בברזיל. היא אורגנה על ידי קונפדרציית הכדורגל הברזילאית. המשחקים החלו ב-24 ביוני 1999 והסתיימו ב-22 בדצמבר 1999. בתחרות השתתפו 22 קבוצות. גאמה ובוטפוגו סאו פאולו היו הקבוצות שה ...

אליפות ברזיל בכדורגל 2000

אליפות ברזיל בכדורגל 2000 הייתה הפעם ה-44 בו נערכה תחרות ארצית בכדורגל בברזיל. היא אורגנה על ידי "מועדון ה-13". המשחקים החלו ב-29 ביולי 2000 והסתיימו ב-18 בינואר 2000.

אליפות ברזיל בכדורגל 2001

אליפות ברזיל בכדורגל 2001 הייתה הפעם ה-45 בו נערכה תחרות ארצית בכדורגל בברזיל. היא אורגנה על ידי קונפדרציית הכדורגל הברזילאית. המשחקים החלו ב-1 באוגוסט 2001 והסתיימו ב-23 בדצמבר 2001. לליגה בכירה שלמעשה אורגנה מחדש לאחר בעיות משפטיות שהיו בשנה הק ...

אליפות ברזיל בכדורגל 2002

אליפות ברזיל בכדורגל 2002 הייתה הפעם ה-46 בו נערכה תחרות ארצית בכדורגל בברזיל. היא אורגנה על ידי קונפדרציית הכדורגל הברזילאית. המשחקים החלו ב-10 באוגוסט 2002 והסתיימו ב-15 בדצמבר 2002. בתחרות השתתפו 26 קבוצות. במקום הקבוצות שירדו לליגה הבכירה עלו ...

אליפות ברזיל בכדורגל 2003

אליפות ברזיל בכדורגל 2003 הייתה הפעם ה-47 בו נערכה תחרות ארצית בכדורגל בברזיל. היא אורגנה על ידי קונפדרציית הכדורגל הברזילאית. המשחקים החלו ב-29 במרץ 2003 והסתיימו ב-14 בדצמבר 2003. בתחרות השתתפו 24 קבוצות. במקום הקבוצות שירדו לליגה הבכירה עלו קר ...

אליפות ברזיל בכדורגל 2004

אליפות ברזיל בכדורגל 2004 הייתה הפעם ה-48 בו נערכה תחרות ארצית בכדורגל בברזיל. היא אורגנה על ידי קונפדרציית הכדורגל הברזילאית. המשחקים החלו ב-21 באפריל 2004 והסתיימו ב-19 בדצמבר 2004. בתחרות השתתפו 24 קבוצות. במקום הקבוצות שירדו לליגה הבכירה עלו ...

אליפות ברזיל בכדורגל 2005

אליפות ברזיל בכדורגל 2005 הייתה הפעם ה-49 בו נערכה תחרות ארצית בכדורגל בברזיל. היא אורגנה על ידי קונפדרציית הכדורגל הברזילאית. המשחקים החלו ב-11 באפריל 2005 והסתיימו ב-9 בדצמבר 2005. בתחרות השתתפו 22 קבוצות. במקום הקבוצות שירדו לליגה הבכירה עלו ב ...

אליפות ברזיל בכדורגל 2006

אליפות ברזיל בכדורגל 2006 הייתה הפעם ה-50 בו נערכה תחרות ארצית בכדורגל בברזיל. היא אורגנה על ידי קונפדרציית הכדורגל הברזילאית. המשחקים החלו ב-15 באפריל 2006 והסתיימו ב-3 בדצמבר 2006. בתחרות השתתפו 20 קבוצות. במקום הקבוצות שירדו לליגה הבכירה עלו ג ...

אליפות ברזיל בכדורגל 2007

אליפות ברזיל בכדורגל 2007 הייתה הפעם ה-51 בו נערכה תחרות ארצית בכדורגל בברזיל. היא אורגנה על ידי קונפדרציית הכדורגל הברזילאית. המשחקים החלו ב-12 במאי 2007 והסתיימו ב-2 בדצמבר 2007. בתחרות השתתפו 20 קבוצות. במקום הקבוצות שירדו לליגה הבכירה עלו אתל ...

אליפות ברזיל בכדורגל 2008

אליפות ברזיל בכדורגל 2008 הייתה הפעם ה-52 בו נערכה תחרות ארצית בכדורגל בברזיל. היא אורגנה על ידי קונפדרציית הכדורגל הברזילאית. המשחקים החלו ב-10 במאי 2008 והסתיימו ב-7 בדצמבר 2008. בתחרות השתתפו 20 קבוצות. במקום הקבוצות שירדו לליגה הבכירה עלו קור ...

אליפות ברזיל בכדורגל 2009

אליפות ברזיל בכדורגל 2009 הייתה הפעם ה-53 בו נערכה תחרות ארצית בכדורגל בברזיל. היא אורגנה על ידי קונפדרציית הכדורגל הברזילאית. המשחקים החלו ב-9 במאי 2009 והסתיימו ב-6 בדצמבר 2009. בתחרות השתתפו 20 קבוצות. במקום הקבוצות שירדו לליגה הבכירה עלו קורי ...

אליפות ברזיל בכדורגל 2010

אליפות ברזיל בכדורגל 2010 הייתה הפעם ה-54 בו נערכה תחרות ארצית בכדורגל בברזיל. היא אורגנה על ידי קונפדרציית הכדורגל הברזילאית. המשחקים החלו ב-8 במאי 2010 והסתיימו ב-5 בדצמבר 2010. בתחרות השתתפו 20 קבוצות. במקום הקבוצות שירדו לליגה הבכירה עלו ואסק ...

אליפות ברזיל בכדורגל 2011

אליפות ברזיל בכדורגל 2011 הייתה הפעם ה-55 בו נערכה תחרות ארצית בכדורגל בברזיל. היא אורגנה על ידי קונפדרציית הכדורגל הברזילאית. המשחקים החלו ב-21 במאי 2011 והסתיימו ב-4 בדצמבר 2011. בתחרות השתתפו 20 קבוצות. במקום הקבוצות שירדו לליגה הבכירה עלו קור ...

אליפות ברזיל בכדורגל 2012

אליפות ברזיל בכדורגל 2012 הייתה הפעם ה-56 בו נערכה תחרות ארצית בכדורגל בברזיל. היא אורגנה על ידי קונפדרציית הכדורגל הברזילאית. המשחקים החלו ב-19 במאי 2012 והסתיימו ב-2 בדצמבר 2012. בתחרות השתתפו 20 קבוצות. במקום הקבוצות שירדו לליגה הבכירה עלו פור ...

אליפות ברזיל בכדורגל 2013

אליפות ברזיל בכדורגל 2013 הייתה הפעם ה-57 בו נערכה תחרות ארצית בכדורגל בברזיל. היא אורגנה על ידי קונפדרציית הכדורגל הברזילאית. המשחקים החלו ב-25 במאי 2013 והסתיימו ב-8 בדצמבר 2013. בתחרות השתתפו 20 קבוצות. במקום הקבוצות שירדו לליגה הבכירה עלו גוי ...

אליפות ברזיל בכדורגל 2014

אליפות ברזיל בכדורגל 2014 הייתה הפעם ה-58 בו נערכה תחרות ארצית בכדורגל בברזיל. היא אורגנה על ידי קונפדרציית הכדורגל הברזילאית. המשחקים החלו ב-19 באפריל 2014 והסתיימו ב-7 בדצמבר 2014. בתחרות השתתפו 20 קבוצות. במקום הקבוצות שירדו לליגה הבכירה עלו פ ...

אליפות ברזיל בכדורגל 2015

אליפות ברזיל בכדורגל 2015 הייתה הפעם ה-59 בו נערכה תחרות ארצית בכדורגל בברזיל. היא אורגנה על ידי קונפדרציית הכדורגל הברזילאית. המשחקים החלו ב- 9 במאי 2015 והסתיימו ב-6 בדצמבר 2015. בתחרות השתתפו 20 קבוצות. במקום הקבוצות שירדו לליגה הבכירה עלו זוי ...

אליפות ברזיל בכדורגל 2016

אליפות ברזיל בכדורגל 2016 הייתה הפעם ה-60 בו נערכה תחרות ארצית בכדורגל בברזיל. היא אורגנה על ידי קונפדרציית הכדורגל הברזילאית. המשחקים החלו ב- 14 במאי 2016 והסתיימו ב-11 בדצמבר 2016. בתחרות השתתפו 20 קבוצות. במקום הקבוצות שירדו לליגה הבכירה עלו ב ...

אליפות ברזיל בכדורגל 2017

אליפות ברזיל בכדורגל 2017 הייתה הפעם ה-61 בו נערכה תחרות ארצית בכדורגל בברזיל. היא אורגנה על ידי קונפדרציית הכדורגל הברזילאית. המשחקים החלו ב- 13 במאי 2017 והסתיימו ב-3 בדצמבר 2017. בתחרות השתתפו 20 קבוצות של ליגת העל הברזילאית. במקום הקבוצות שיר ...

אליפות ברזיל בכדורגל 2018

אליפות ברזיל בכדורגל 2018 הייתה הפעם ה-62 בו נערכה תחרות ארצית בכדורגל בברזיל. היא אורגנה על ידי קונפדרציית הכדורגל הברזילאית. המשחקים החלו ב- 14 באפריל 2018 והסתיימו ב-2 בדצמבר 2018. בתחרות השתתפו 20 קבוצות של ליגת העל הברזילאית. במקום הקבוצות ש ...

עונת 2011/2012 בליגה האירופית

עונת 2011/2012 בליגה האירופית הייתה העונה ה-41 בה מתקיים טורניר הכדורגל האירופאי השני בחשיבותו של אופ"א, והעונה השלישית שהתקיימה במתכונת הנוכחית. גמר הליגה האירופית 2012 התקיים ב-9 במאי 2012 בארנה נציונאלה בבוקרשט, רומניה. במשחק גברה אתלטיקו מדרי ...

עונת 2012/2013 בליגה האירופית

עונת 2012/2013 בליגה האירופית הייתה העונה ה-42 בה מתקיים טורניר הכדורגל האירופאי השני בחשיבותו של אופ"א, והעונה הרביעית שהתקיימה במתכונת הנוכחית. גמר הליגה האירופית 2013 התקיים ב-15 במאי 2013 באמסטרדם ארנה באמסטרדם, הולנד. במשחק גברה צלסי האנגלית ...

עונת 2013/2014 בליגה האירופית

עונת 2013/2014 בליגה האירופית הייתה העונה ה-43 בה מתקיים טורניר הכדורגל האירופאי השני בחשיבותו של אופ"א, והעונה החמישית שהתקיימה במתכונת הנוכחית. גמר הליגה האירופית 2014 התקיים ב-14 במאי 2014 באצטדיון יובנטוס בטורינו, איטליה. במשחק גברה סביליה הס ...

עונת 2014/2015 בליגה האירופית

עונת 2014/2015 בליגה האירופית הייתה העונה ה-44 בה מתקיים טורניר הכדורגל האירופאי השני בחשיבותו של אופ"א, והעונה השישית שהתקיימה במתכונת הנוכחית. משחק הגמר של הליגה האירופית 2014/2015 התקיים ב-27 במאי 2015 באצטדיון הלאומי בוורשה, פולין. במשחק גברה ...

עונת 2015/2016 בליגה האירופית

עונת 2016/2015 בליגה האירופית הייתה העונה ה-45 בה מתקיים טורניר הכדורגל האירופאי השני בחשיבותו של אופ"א והעונה השביעית שהתקיימה במתכונת הנוכחית. משחק הגמר של הליגה האירופית 2015/2016 התקיים ב-18 במאי 2016 בזנקט יאקוב פארק, בזל, שווייץ. במשחק התמו ...

עונת 2016/2017 בליגה האירופית

עונת 2016/2017 בליגה האירופית הייתה העונה ה-46 של טורניר הכדורגל האירופאי השני בחשיבותו של אופ"א והפעם השמינית שהטורניר מתקיים במתכונתו הנוכחית. משחק הגמר של הליגה האירופית 2016/17 נערך ב-24 במאי 2017 בפרינדס ארנה, סולנה, שוודיה, מנצסטר יונייטד ז ...

עונת 2017/2018 בליגה האירופית

עונת 2017/2018 בליגה האירופית הייתה העונה ה-47 של טורניר הכדורגל האירופאי השני בחשיבותו של אופ"א והפעם התשיעית שהטורניר התקיים במתכונתו הנוכחית. משחק הגמר של הליגה האירופית 2017/18 נערך ב-16 במאי 2018 בפארק אולימפיק ליון, ליון, צרפת. אתלטיקו מדרי ...

עונת 2018/2019 בליגה האירופית

עונת 2018/2019 בליגה האירופית הייתה העונה ה-48 של טורניר הכדורגל האירופאי השני בחשיבותו של אופ"א והפעם העשירית שהטורניר מתקיים במתכונתו הנוכחית. משחק הגמר של הליגה האירופית 2018/19 נערך ב-29 במאי 2019 באצטדיון הלאומי של באקו, אזרבייגן. צלסי זכתה ...

עונת 2019/2020 בליגה האירופית

עונת 2019/2020 בליגה האירופית הייתה העונה ה-49 של טורניר הכדורגל האירופאי השני בחשיבותו של אופ"א והעונה ה-11 שהטורניר מתקיים במתכונתו הנוכחית. משחק הגמר היה אמור להיערך ב-27 במאי באצטדיון אנרגה גדנסק בפולין אך בעקבות התפרצות נגיף הקורונה באירופה ...

עונת 2020/2021 בליגה האירופית

עונת 2020/2021 בליגה האירופית היא העונה ה-50 של טורניר הכדורגל האירופאי השני בחשיבותו של אופ"א והעונה ה-12 שהטורניר מתקיים במתכונתו הנוכחית. הזוכה בתואר תשחק נגד זוכת ליגת האלופות בסופר קאפ האירופי ותקבל כרטיס לשלב הבתים בליגת האלופות בעונת 2021/ ...

עונת 2016/2017 בליגת האלופות

עונת 2016/2017 בליגת האלופות היא העונה ה-62 בה מתקיימת האליפות, והעונה ה-25 שהיא מתקיימת במתכונת החדשה. האליפות נחשבת למפעל התחרויות הבכיר של אופ"א. משחק הגמר נערך באצטדיון המילניום בקארדיף שבויילס, ובגמר המפעל ניצחה ריאל מדריד את יובנטוס בתוצאה ...

עונת 2017/2018 בליגת האלופות

עונת 2017/2018 בליגת האלופות היא העונה ה-63 בה מתקיימת אליפות אירופה לקבוצות כדורגל, שבעבר נקראה "גביע אירופה בכדורגל", והעונה ה-26 שהיא מתקיימת במתכונת החדשה. האליפות נחשבת למפעל התחרויות הבכיר של אופ"א. משחק הגמר נערך במרכז הספורט הלאומי אולימפ ...

עונת 2018/2019 בליגת האלופות

עונת 2018/2019 בליגת האלופות היא העונה ה-64 בה מתקיימת האליפות, והעונה ה-27 שהיא מתקיימת במתכונת החדשה. האליפות נחשבת למפעל התחרויות הבכיר של אופ"א. משחק הגמר בין ליברפול לטוטנהאם הוטספר נערך באצטדיון ונדה מטרופוליטנו במדריד שבספרד. לראשונה במפעל ...

עונת 2019/2020 בליגת האלופות

עונת 2019/2020 בליגת האלופות הייתה העונה ה-65 בה מתקיימת האליפות, והעונה ה-28 שהיא מתקיימת במתכונת החדשה. האליפות נחשבת למפעל התחרויות הבכיר של אופ"א. משחק הגמר היה אמור להיערך ב-30 במאי באצטדיון אטאטורק באיסטנבול שבטורקיה. אך בעקבות מגפת הקורונה ...

עונת 2020/2021 בליגת האלופות

עונת 2020/2021 בליגת האלופות היא העונה ה-66 בה מתקיימת האליפות, והעונה ה-29 שהיא מתקיימת במתכונת החדשה. האליפות נחשבת למפעל התחרויות הבכיר של אופ"א. הזוכה בתואר תשחק נגד זוכת הליגה האירופית בסופר קאפ האירופי, תקבל כרטיס לשלב הבתים בעונת 2021/22 ו ...

עונת 1955/1956 בגביע אירופה לאלופות בכדורגל

עונת 1955/1956 בגביע אירופה לאלופות בכדורגל הייתה העונה הראשונה של התחרות האירופית לקבוצות כדורגל והיא אורגנה על ידי אופ"א. המשחק הראשון התקיים ב-4 בספטמבר 1955 ותחרות הסתיימה ב-13 ביוני 1956. בתחרות השתתפו 16 קבוצות. משחק הגמר נערך בפארק דה פראנ ...

עונת 1956/1957 בגביע אירופה לאלופות בכדורגל

עונת 1956/1957 בגביע אירופה לאלופות בכדורגל הייתה העונה השנייה של התחרות האירופית לקבוצות כדורגל והיא אורגנה על ידי אופ"א. המשחק הראשון התקיים ב-1 באוגוסט 1956 ותחרות הסתיימה ב-30 במאי 1957. בתחרות השתתפו 22 קבוצות. לאור הצלחת העונה הקודמת לתחרות ...

עונת 1957/1958 בגביע אירופה לאלופות בכדורגל

עונת 1957/1958 בגביע אירופה לאלופות בכדורגל הייתה העונה השלישית של התחרות האירופית לקבוצות כדורגל והיא אורגנה על ידי אופ"א. המשחק הראשון התקיים ב-4 בספטמבר 1957 ומשחק הגמר התקיים ב-28 במאי 1958. בתחרות השתתפו 24 קבוצות. למשתתפי התחרות התווספו בעו ...

עונת 1958/1959 בגביע אירופה לאלופות בכדורגל

עונת 1958/1959 בגביע אירופה לאלופות בכדורגל הייתה העונה הרביעית של התחרות האירופית לקבוצות כדורגל והיא אורגנה על ידי אופ"א. המשחק הראשון התקיים ב-26 באוגוסט 1958 ותחרות הסתיימה ב-3 ביוני 1959. בתחרות השתתפו 26 קבוצות. למשתתפי התחרות התווספו יוון ...

עונת 1959/1960 בגביע אירופה לאלופות בכדורגל

עונת 1959/1960 בגביע אירופה לאלופות בכדורגל הייתה העונה החמישית של התחרות האירופית לקבוצות כדורגל והיא אורגנה על ידי אופ"א. המשחק הראשון התקיים ב-26 באוגוסט 1959 ותחרות הסתיימה ב-18 במאי 1960. בתחרות השתתפו 26 קבוצות. משחק הגמר נערך בהאמפדן פארק, ...

עונת 1960/1961 בגביע אירופה לאלופות בכדורגל

עונת 1960/1961 בגביע אירופה לאלופות בכדורגל הייתה העונה השישית של התחרות האירופית לקבוצות כדורגל והיא אורגנה על ידי אופ"א. המשחק הראשון התקיים ב-29 בספטמבר 1960 ותחרות הסתיימה ב-31 במאי 1961. בתחרות השתתפו 28 קבוצות. משחק הגמר נערך באצטדיון ונקדו ...

עונת 1961/1962 בגביע אירופה לאלופות בכדורגל

עונת 1961/1962 בגביע אירופה לאלופות בכדורגל הייתה העונה השביעית של התחרות האירופית לקבוצות כדורגל והיא אורגנה על ידי אופ"א. המשחק הראשון התקיים ב-23 באוגוסט 1961 ותחרות הסתיימה ב-2 במאי 1962. בתחרות השתתפו 29 קבוצות. נציגת מלטה השתתפה בתחרות בפעם ...

עונת 1962/1963 בגביע אירופה לאלופות בכדורגל

עונת 1962/1963 בגביע אירופה לאלופות בכדורגל הייתה העונה השמינית של התחרות האירופית לקבוצות כדורגל והיא אורגנה על ידי אופ"א. המשחק הראשון התקיים ב-12 בספטמבר 1962 ותחרות הסתיימה ב-22 במאי 1963. בתחרות השתתפו 30 קבוצות. נציגת אלבניה השתתפה בתחרות ב ...

עונת 1963/1964 בגביע אירופה לאלופות בכדורגל

עונת 1963/1964 בגביע אירופה לאלופות בכדורגל הייתה העונה התשיעית של התחרות האירופית לקבוצות כדורגל והיא אורגנה על ידי אופ"א. המשחק הראשון התקיים ב-10 בספטמבר 1963 ותחרות הסתיימה ב-27 במאי 1964. בתחרות השתתפו 31 קבוצות. נציגת קפריסין השתתפה בתחרות ...

עונת 1964/1965 בגביע אירופה לאלופות בכדורגל

עונת 1964/1965 בגביע אירופה לאלופות בכדורגל הייתה העונה העשירית של התחרות האירופית לקבוצות כדורגל והיא אורגנה על ידי אופ"א. המשחק הראשון התקיים ב-13 בספטמבר 1964 ותחרות הסתיימה ב-27 במאי 1965. בתחרות השתתפו 31 קבוצות. נציגת קפריסין אומנם לא השתתפ ...

עונת 1965/1966 בגביע אירופה לאלופות בכדורגל

עונת 1965/1966 בגביע אירופה לאלופות בכדורגל הייתה העונה ה-11 של התחרות האירופית לקבוצות כדורגל והיא אורגנה על ידי אופ"א. המשחק הראשון התקיים ב-8 בספטמבר 1965 ותחרות הסתיימה ב-11 במאי 1966. בתחרות השתתפו 31 קבוצות. משחק הגמר נערך באצטדיון המלך בוד ...

עונת 1966/1967 בגביע אירופה לאלופות בכדורגל

עונת 1966/1967 בגביע אירופה לאלופות בכדורגל הייתה העונה ה-12 של התחרות האירופית לקבוצות כדורגל והיא אורגנה על ידי אופ"א. המשחק הראשון התקיים ב-7 בספטמבר 1966 ותחרות הסתיימה ב-25 במאי 1967. בתחרות השתתפו 32 קבוצות. לתחרות נרשמה גם אלופת אלבניה, אך ...