ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 311

פורימה

פורימה B הוא הפחות בהיר מבין השניים בכ-4 מאיות של דרגת בהירות השקולות לעוצמת הארה של פי 4.7 מעוצמת ההארה של השמש. כמו פורימה A, זהו כוכב הסדרה הראשית לבן-צהבהב מסוג ספקטרלי F0 V עם מסה ורדיוס דומים מאוד לאלו של בן זוגו.

NGC 2363-V1

NGC 2363-V1 הוא כוכב משתנה כחול ובהיר הממוקם ב-NGC 2363 בחלקה הדרום-מערבי של הגלקסיה NGC 2366 בקבוצת הכוכבים גירף. הכוכב התגלה בשנת 1996 בעזרת תמונות מטלסקופ החלל האבל, והוא אחד מהכוכבים הבהירים ביותר הידועים לאנושות. הכוכב נמצא במרחק של 10.800.0 ...

גליזה 445

גליזה 445 הוא ננס אדום בסיווג ספקטרלי M3.5V הממוקם בקבוצת הכוכבים גירף, קרוב לכוכב הצפון. הכוכב ממוקם במרחק של 17.6 שנות אור מכדור הארץ והוא בעל בהירות נראית של 10.8. לצופים הנמצאים מצפון לחוג הסרטן הוא ניתן לצפייה לכל אורך הלילה, אך אינו נראה בע ...

דנב אלגדי

דֶנֶבּ אַלְגֶדִי, נקרא גם δ בגדי וכן גליזה 837, הוא הכוכב הבהיר ביותר בקבוצת הכוכבים גדי עם בהירות מדרגה 2.83. כפי ששמו מצביע, הכוכב מייצג את זנבו של הגדי.

R בדג זהב

R בדג זהב הוא ענק אדום משתנה מסוג מירה הנמצא במרחק של 178 שנות אור מכדור הארץ בקבוצת הכוכבים דג זהב וקרוב לקבוצת הכוכבים רשת. בהירותו הנראית של הכוכב נעה בין דרגה 6.6 לדרגה 4.8 ורדיוסו הוא 70 ± 515 מיליון ק"מ שהם 50 ± 370 רדיוסי שמש. לו הוא היה מ ...

גלקסיית דלי הננסית

גלקסיית דלי הננסית, נקראת גם DDO 210, היא גלקסיה לא-סדורה ננסית שנמצאת בקבוצת הכוכבים דלי במרחק של כ-3.5 מיליון שנות אור ממערכת השמש ושייכת לקבוצה המקומית. הגלקסיה התגלתה בשנת 1959 על ידי האסטרונום סידני ון דר ברג בתמונות שצולמו במצפה הכוכבים פאלומר.

סאדאלמליק

סַאדְאַלְמֵלִיק או α בדלי הוא הכוכב השני בבהירותו בקבוצת הכוכבים דלי עם בהירות מדרגה 2.94. מקור שמו לא ידוע, אך הוא יחד עם שניים מהכוכבים הסמוכים אליו נקראים "כוכבי המזל", האחרים הם סאדאלסוד וסאדאכביה. סאדאלמליק הוא גם אחד הכוכבים הבולטים הקרובים ...

סאדאלסוד

סָאדְאַלסוּד או β בדלי הוא הכוכב הבהיר ביותר בקבוצת הכוכבים דלי עם בהירות מדרגה 2.89. פירוש שמו הוא "בר-המזל מבין בני המזל", שכן הוא הבהיר מבין שלושת "כוכבי המזל", האחרים הם סאדאלמליק וסאדאכביה שבהירותם קטנה יותר. כ-4.75 מעלות מצפון לכוכב נמצא הצ ...

אל-דיביין פריור

אַל-דִיבֵּיין פְּרִיוֹר, נקרא גם η בדרקון וכן גליזה 624.1, הוא הכוכב השני בבהירותו בקבוצת הכוכבים דרקון עם בהירות מדרגה 2.74. שמו של הכוכב הוא ערבוב של ערבית ולטינית. כוכב זה והכוכב הסמוך, ζ בדרקון, נקראים ביחד בערבית الضبعـَانِ, וכדי להבחין ביני ...

אלטנין

אֶלטָנִין או γ בדרקון הוא הכוכב הבהיר ביותר בקבוצת הכוכבים דרקון ונקרא על שמה. בשל מיקומו הוא נצפה בזנית עבור תושבי לונדון ולכן באנגליה הוא נקרא גם "כוכב הזנית". בשנת 1728, האסטרונום האנגלי גיימס בראדלי ניסה למדוד את ההיסט של אלטנין וגילה תוך כדי ...

גלקסיית דרקון הננסית

גלקסיית דרקון הננסית, נקראת גם גלקסיית דרקון האליפסואידית הננסית, היא גלקסיה ננסית אליפסואידית שנמצאת בקבוצת הכוכבים דרקון במרחק של כ-260.000 שנות אור ממערכת השמש. הגלקסיה התגלתה בשנת 1954 על ידי אנדרו וילסון בתמונות שצולמו על ידי מצפה הכוכבים פא ...

רסטבן

רַסְטָבָּן או β בדרקון הוא כוכב בולט בקבוצת הכוכבים דרקון עם בהירות מדרגה 2.81, שנמצא במרחק של כ-380 שנות אור ממערכת השמש.

IC 2574

IC 2574, נקראת גם ערפילית קודינגטון, היא גלקסיה ספירלית ננסית שנמצאת בקבוצת הכוכבים הדובה הגדולה במרחק של כ-11.4 מיליון שנות אור ממערכת השמש, ושייכת לקבוצת M81. לגלקסיה בהירות מדרגה 10.9 והיא התגלתה ב-1898 על ידי האסטרונום אדווין קודינגטון. בשנת ...

NGC 2976

NGC 2976 היא גלקסיה ספירלית ננסית שנמצאת בקבוצת הכוכבים הדובה הגדולה, במרחק של כ-11.6 מיליון שנות אור ממערכת השמש, ושייכת לקבוצת M81. הגלקסיה נמצאת כ-4.25 מעלות ממזרח לכוכב ρ בדובה הגדולה וכ-10 מעלות ממערב-צפון-מערב לדובהה. כ-1.4 מעלות מצפון-מזרח ...

NGC 3738

NGC 3738 היא גלקסיה לא סדורה ננסית בקבוצת הכוכבים הדובה הגדולה, הנמצאת במרחק של כ-13.3 מיליון שנות אור ממערכת השמש בין קבוצת M94 ובין קבוצת M81, כך שלא ברור אם היא שייכת לאחת משתי הקבוצות.

גלקסיית הדובה הגדולה הננסית I

גלקסיית הדובה הגדולה הננסית I היא גלקסיה ננסית אליפסואידית שנמצאת בקבוצת הכוכבים הדובה הגדולה במרחק של כ-316.000 שנות אור ממערכת השמש והיא גלקסיית לוויין של שביל החלב. הגלקסיה התגלתה בשנת 2005 כאזור עם צפיפות גבוהה של כוכבים עמומים עם בהירות מדרג ...

גלקסיית הדובה הגדולה הננסית II

גלקסיית הדובה הגדולה הננסית II היא גלקסיה ננסית אליפסואידית שנמצאת בקבוצת הכוכבים הדובה הגדולה במרחק של כ-104.000 שנות אור ממערכת השמש והיא גלקסיית לוויין של שביל החלב. הגלקסיה התגלתה בשנת 2006 כאזור עם צפיפות גבוהה של כוכבים עמומים עם בהירות מדר ...

הולמברג II

הולמברג II היא גלקסיה לא-סדורה ננסית שנמצאת בקבוצת הכוכבים הדובה הגדולה במרחק של כ-10.7 מיליון שנות אור ממערכת השמש, ושייכת לקבוצת M81. לגלקסיה בהירות מדרגה 11.4 והיא התגלתה ב-1950 על ידי האסטרונום אריק הולמברג בזמן שסקר את האזור של M81. הגלקסיה ...

מגרז

מגרז או δ בדובה הגדולה הוא הכוכב השביעי בבהירותו בקבוצת הכוכבים הדובה הגדולה. למרות שמבין שבעת הכוכבים שיוצרים את צורת "העגלה הגדולה" מגרז הוא העמום ביותר, הוא קיבל את ציון באייר δ, שכן יוהאן באייר ציין את שבעת כוכבי הקבוצה הבהירים על פי מיקומם מ ...

מראק

מראק או β בדובה הגדולה הוא הכוכב החמישי בבהירותו בקבוצת הכוכבים הדובה הגדולה. הכוכב קיבל את ציון באייר β, שכן יוהאן באייר ציין את שבעת כוכבי הקבוצה הבהירים על פי מיקומם ממערב למזרח ולא על פי בהירותם. הכוכב נמצא בקצה המערבי, מדרום לדובהה והקו המחב ...

פקדא

פקדא או γ בדובה הגדולה הוא הכוכב השישי בבהירותו בקבוצת הכוכבים הדובה הגדולה. הכוכב קיבל את ציון באייר γ, שכן יוהאן באייר ציין את שבעת כוכבי הקבוצה הבהירים על פי מיקומם ממערב למזרח ולא על פי בהירותם. הכוכב הוא הדרומי ביותר מבין שבעת הכוכבי "העגלה ...

גלקסיית הדובה הקטנה הננסית

גלקסיית הדובה הקטנה הננסית היא גלקסיה ננסית אליפסואידית שנמצאת בקבוצת הכוכבים הדובה הקטנה במרחק של כ-225.000 שנות אור ממערכת השמש והיא גלקסיית לוויין של שביל החלב. הגלקסיה התגלתה בשנת 1954 על ידי אנדרו וילסון בתמונות שצולמו על ידי מצפה הכוכבים פא ...

כוכב

כּוֹכָבּ, או β בדובה הקטנה הוא הכוכב השני בבהירותו בקבוצת הכוכבים הדובה הקטנה. שמו נגזר מהשם בערבית الكوكب الشمالي "אל-כאוכאבּ א-שמאלי" כלומר "הכוכב הצפוני", או מהמילה העברית כוכב. במאות ה-10 לפנה"ס וה-11 לפנה"ס הוא היה הכוכב הבולט הקרוב ביותר לק ...

דלתא בצלב הדרומי

δ בצלב הדרומי הוא הכוכב הרביעי בבהירותו בקבוצת הכוכבים הצלב הדרומי ועם בהירות מדרגה 2.75 הוא העמום ביותר מבין ארבעת הכוכבים שיוצרים את האסטריזם בצורת צלב שעל שמו הקבוצה. זהו הכוכב היחיד מבין הארבעה שאין לו שם משלו.

קורנפורוס

קוֹרְנֶפוֹרוֹס או β בהרקולס, נקרא לפעמים גם רוּטִילִיקוּס הוא הכוכב הבהיר ביותר בקבוצת הכוכבים הרקולס עם בהירות מדרגה 2.77, הנמצא במרחק של כ-140 שנות אור ממערכת השמש. למרות שהוא הכוכב הבהיר בקבוצה, הוא קיבל את ציון באייר β בהרקולס בעוד שהציון α ב ...

אלפא בזאב

α בזאב הוא הכוכב הבהיר ביותר בקבוצת הכוכבים זאב, אך מיקומו הדרומי לא מאפשר לראותו מאירופה. למרות שבהירותו היא מדרגה 2.3, הוא לא קיבל שם משלו בערבית, יוונית או לטינית, אך כנראה שבבבל העתיקה הוא נקרא "קָקָבּ סוּ-גוּבּ גוּד-אֶלים", שפירושו "הכוכב שמ ...

בטא בזאב

β בזאב הוא הכוכב השני בבהירותו בקבוצת הכוכבים זאב עם בהירות מדרגה 2.68. מיקומו הדרומי לא מאפשר לראותו מאירופה וככל הנראה משום כך הוא לא קיבל שם משלו בתרבות המערבית.

אלפא בטוקאן

α בטוקאן הוא הכוכב הבהיר ביותר בקבוצת הכוכבים טוקאן עם בהירות מדרגה 2.82, שנמצא במרחק של כ-200 שנות אור ממערכת השמש. הוא מציין את ראשו של הטוקאן שאותו מסמלת הקבוצה.

גלקסיית טוקאן הננסית

גלקסיית טוקאן הננסית, היא גלקסיה אליפסואידית ננסית שנמצאת בקבוצת הכוכבים טוקאן במרחק של כ-2.9 מיליון שנות אור ממערכת השמש ושייכת לקבוצה המקומית. הגלקסיה התגלתה בשנת 1990 על ידי ראסל לוורי במצפה הכוכבים סטרומלו שבאוסטרליה. בניגוד לרוב הגלקסיות מסו ...

ענן מגלן הקטן

ענן מגלן הקטן הוא גלקסיה ננסית לא-סדורה בקבוצת הכוכבים טוקאן שבשמי חצי הכדור הדרומי, אחת משתי הגלקסיות המרכיבות את ענני מגלן. הוא נראה לעין בלתי-מזוינת כחלק נפרד משביל החלב ושייך לקבוצת הגלקסיות הקבוצה המקומית. הענן היה ידוע לדרומיים הקדמונים, וכ ...

שרטן

שֶרָטָן, נקרא גם β בטלה וכן גליזה 80 הוא הכוכב השני בבהירותו בקבוצת הכוכבים טלה אחרי המל, עם בהירות מדרגה 2.65. מקור השם הוא בערבית, الشرطان - א-שַרַטאן, "שני הסימנים", שבעבר התייחס לשני הכוכבים β בטלה ו-γ בטלה הסמוך, שסימנו את מיקומו של קו האורך ...

טאו בירכתי הספינה

τ בירכתי הספינה הוא כוכב בולט בקבוצת הכוכבים ירכתי הספינה עם בהירות מדרגה 2.93. הכוכב נמצא בקצה הדרומי של הקבוצה, על הגבול עם קבוצת שדרית, כ-4.5 מעלה מצפון-מזרח לקאנופוס, במרחק של כ-180 שנות אור ממערכת השמש.

טוראיס

טוּרֵאִיס, או ρ בירכתי הספינה, הוא כוכב בולט בקבוצת הכוכבים ירכתי הספינה עם בהירות מדרגה 2.81. השם טוראיס ניתן לעיתים גם לכוכב אספידיסקה שבקבוצת שדרית הסמוכה, שמייצג מגן הראלדי על דופן הספינה, בעוד שכוכב זה מייצג מגן נוסף הנמצא בקצה האחורי של הספינה.

נאוס (כוכב)

נאוס או ζ בירכתי הספינה הוא על-ענק כחול והכוכב הבהיר ביותר בקבוצת הכוכבים ירכתי הספינה. במרחק 1.400 שנות אור מהשמש ובעל סיווג ספקטרלי O5Ia, נאוס הוא כוכב חם מאוד ואחד הכוכבים היחידים מטיפוס O שניתן לראות בעין בלתי מזוינת. משמעות השם ביוונית היא ס ...

פאי בירכתי הספינה

π בירכתי הספינה הוא הכוכב השני בבהירותו בקבוצת הכוכבים ירכתי הספינה עם בהירות מדרגה 2.7. הכוכב נמצא במרחק של למעלה מ-800 שנות אור ממערכת השמש. ציוני באייר של כוכבי הקבוצה ניתנו כאשר הכוכבים השתייכו לקבוצת "ארגו נאביס", שפורקה לארבע קבוצות ובשל כך ...

VY בכלב גדול

VY בכלב גדול הוא על-ענק אדום בקבוצת הכוכבים כלב גדול. הוא גם כוכב משתנה סדיר למחצה בעל זמן מחזור של 2.000 ימים. VY בכלב גדול הוא אחד מהכוכבים הגדולים והבהירים ביותר הידועים כיום. הרדיוס שלו הוא 120 ± 1.420 רדיוסי שמש והבהירות המוחלטת שלו היא 7.96 ...

אלודרה

אָלוּדְרָה או η בכלב גדול, הוא כוכב על-ענק כחול בקבוצת הכוכבים כלב גדול עם בהירות מדרגה 2.46, שנמצא במרחק של כ-2.000 שנות אור ממערכת השמש. שמו של הכוכב נגזר מהשם של קבוצת כוכבים שכוללת גם את וזן, ואדרה ומהווה כיום את חלקו התחתון של הכלב הגדול, אך ...

פורוד

פוּרוּד או ζ בכלב גדול, הוא כוכב בולט בקבוצת הכוכבים כלב גדול עם בהירות מדרגה 3.0, שנמצא במרחק של כ-360 שנות אור ממערכת השמש. שמו בערבית דומה לשמו של הכוכב אלפארד - הבודד, ייתכן בשל מרחקו משאר הכוכבים הבהירים של הקבוצה.

קפא בכלב גדול

κ בכלב גדול מסווג כתת-ענק כחול מטיפוס B1.5IVne, כלומר קרינתו מכילה ספקטרום פליטה. לכוכב רדיוס של 8.6 רדיוסי שמש, מסתו כ-12 מסות שמש וטמפרטורת פניו כ-24.000 קלווין. הוא מאיר בעוצמה של פי 22.700 מעוצמת ההארה של השמש, אך חלק ניכר מקרינתו היא בתחום ה ...

גומייסה

גוֹמֵייסָה, נקרא גם β בכלב קטן, הוא הכוכב השני בבהירותו בקבוצת הכוכבים כלב קטן עם בהירות מדרגה 2.89. במקור השם ניתן לפרוקיון, שייצג בחורה הבוכה על כך שנעזבה על ידי שתי אחיותיה, סיריוס וקאנופוס. כאשר התקבע השם פרוקיון, עבר השם גומייסה לכוכב הסמוך. ...

IC 4182

לגלקסיה בהירות מדרגה סביב 11.6 והיא התגלתה ב-21 במרץ 1903 על ידי האסטרונום הגרמני מקס וולף, שהכניס אותה לרשימת ערפיליות בקבוצת כלבי צייד שפרסם בשנת 1903, כערפילית מספר 216, ותיאר אותה כגדולה מאוד ועמומה למדי. בשנת 1910 גון דרייר הכניס את הערפילית ...

NGC 4214

NGC 4214 היא גלקסיה לא-סדורה ננסית, דומה לענני מגלן, בקבוצת הכוכבים כלבי ציד, הנמצאת במרחק של כ-9.7 מיליון שנות אור ממערכת השמש ושייכת לקבוצת M94. מבין הגלקסיות שבקבוצה, זאת אחת הגלקסיות הקרובות ביותר לקבוצה המקומית, כך שהיא נמצאת בחזית הקבוצה.

גלקסיית כלבי ציד הננסית I

גלקסיית כלבי ציד הננסית I היא גלקסיה ננסית אליפסואידית שנמצאת בקבוצת הכוכבים כלבי ציד במרחק של כ-710.000 שנות אור ממערכת השמש והיא אחת מגלקסיית לוויין הרחוקות ביותר של שביל החלב. הגלקסיה התגלתה בשנת 2006 כאזור עם צפיפות גבוהה של כוכבים עמומים עם ...

גלקסיית כלבי ציד הננסית II

גלקסיית כלבי ציד הננסית II היא גלקסיה ננסית אליפסואידית קטנה במיוחד, שנמצאת בקבוצת הכוכבים כלבי ציד במרחק של כ-520.000 שנות אור ממערכת השמש והיא גלקסיית לוויין של שביל החלב. הגלקסיה התגלתה בשנת 2006 כאזור עם צפיפות גבוהה של כוכבים עמומים עם בהירו ...

קור קרולי

קוֹר קָרוֹלִי או α 2 בכלבי ציד הוא הכוכב הבהיר ביותר בקבוצת הכוכבים כלבי ציד עם בהירות מדרגה 2.88. שמו ניתן לו על ידי האסטרונום האנגלי אדמונד היילי לכבודו של צארלס השני, מלך אנגליה. זהו כוכב כפול במרחק של כ-115 שנות אור, שניתן באמצעות טלסקופ חובב ...

אלפקה (כוכב)

אַלְפֶקָה, נקרא גם גֶמָה או α בכתר צפוני, הוא הכוכב הבהיר ביותר בקבוצת הכוכבים כתר צפוני. שמו הוא קיצור של השם בערבית: نير الفكّة - "נאיר אל-פאקא" שפירושו "הבהיר שבשבור", כלומר הכוכב הבהיר בכתר השבור, שכן זהו הכוכב הבהיר ביותר מבין ששת הכוכבים שי ...

IC 1613

הגלקסיה התגלתה בספטמבר 1906 על ידי האסטרונום מקס וולף, שתיאר אותה כערפילית מוארכת ליד הכוכב 26 בלווייתן. בשנת 1928 זיהה האסטרונום ולטר באדה שהערפילית מורכבת מכוכבים רבים בדומה לענני מגלן. בגלקסיה התגלו כוכבים משתנים קפאידיים ומשתני RR בנבל שאפשרו ...

גלקסיית וולף-לונדמרק-מלוט

גלקסיית ווֹלְף-לוּנְדְמָרְק-מֶלוֹט היא גלקסיה לא-סדורה ננסית שנמצאת בקבוצת הכוכבים לווייתן במרחק של כ-3 מיליון שנות אור ממערכת השמש ושייכת לקבוצה המקומית.

גלקסיית לווייתן הננסית

גלקסיית לווייתן הננסית, היא גלקסיה אליפסואידית ננסית שנמצאת בקבוצת הכוכבים לווייתן במרחק של כ-2.5 מיליון שנות אור ממערכת השמש ושייכת לקבוצה המקומית. הגלקסיה התגלתה בשנת 1999 על ידי אלן וייטינג, גורג הו ומייק אירווין שסרקו תמונות שצולמו על ידי טלס ...

דנב קאיטוס

דֶנֶבּ קָאִיטוֹס או β בלווייתן, הוא הכוכב הבהיר ביותר בקבוצת הכוכבים לווייתן. למרות היותו הבהיר ביותר בקבוצה הוא קיבל את ציון באייר β. לעיתים הוא נקרא גם דיפְדָה, קיצור של الضفدع الثاني - "הצפרדע השנייה", כאשר הראשונה היא הכוכב פומלהוט. בסביבתו ש ...