ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 306

דלתא 0100

ה דלתא 0100 או דלתא 100, 0300 היה משגר לוויינים אמריקאי ששימש לשיגורי לוויינים בין 1972 ל-1973. הטיל הוא בן לסדרת טילי הדלתא והראשון בסדרה שקיבל מספר זיהוי בן 4 ספרות. שוגרו שתי גרסאות של הטיל. האחת נקראה דלתא 0300 והשנייה נקראה דלתא 0900. לדלתא ...

דלתא 1000

ה דלתא 1000 היה משגר לוויינים אמריקאי ששימש ל-8 שיגורי לוויינים בין 1972 ל-1975. הטיל הוא בן לסדרת טילי הדלתא. לטיל היו מספר גרסאות, כל גרסה הייתה בעלת מספר זיהוי בן 4 ספרות כשהספרה הראשונה היא 1. לכל גרסאות הדלתא 1000 היו אותם מגברים ואותו שלב ר ...

דלתא 2000

ה דלתא 2000 היה משגר לוויינים אמריקאי ששימש ל-44 שיגורים בין 1974 ל-1981. הטיל הוא בן לסדרת טילי הדלתא. לטיל היו מספר גרסאות, כל גרסה הייתה בעלת מספר זיהוי בן 4 ספרות כשהספרה הראשונה היא 2. השלב הראשון של המשגר היה שלב Extended Long Tank Thor שמנ ...

דלתא 3000

ה דלתא 3000 היה משגר לוויינים אמריקאי ששימש ל-35 שיגורים בין 1975 ל-1989. הטיל הוא בן לסדרת טילי הדלתא. לטיל היו מספר גרסאות, כל גרסה הייתה בעלת מספר זיהוי בן 4 ספרות כשהספרה הראשונה היא 3. השלב הראשון של המשגר היה שלב Extended Long Tank Thor בעל ...

דלתא 4000

ה דלתא 4000 היה משגר לוויינים אמריקאי ששימש לשני שיגורים ב-1989 וב-1990. הטיל הוא בן לסדרת טילי הדלתא. לטיל היו מספר גרסאות, כל גרסה הייתה בעלת מספר זיהוי בן 4 ספרות כשהספרה הראשונה היא 4. עם זאת הגרסה היחידה ששוגרה היא דלתא 4925. לבניית הטיל השת ...

דלתא 5000

ה דלתא 5000 היה משגר לוויינים אמריקאי ששימש לשיגור יחיד ב-1989. הטיל הוא בן לסדרת טילי הדלתא. לטיל היו מספר גרסאות, כל גרסה הייתה בעלת מספר זיהוי בן 4 ספרות כשהספרה הראשונה היא 5. עם זאת הגרסה היחידה ששוגרה היא דלתא 5920. לבניית הטיל השתמשו בחלקי ...

דלתא A

ה דלתא A או תור-דלתא A היה משגר לוויינים אמריקאי ששימש לשיגור שתי משימות אקספלורר באוקטובר 1962. הטיל היה נגזרת של התור-דלתא והיה בן למשפחת טילי הדלתא. שלבו הראשון של המשגר היה טיל תור. שלבו השני היה שלב בשם דלתא A שהיה שיפור של שלב הדלתא המקורי ...

דלתא B

ה דלתא B או תור-דלתא B היה משגר לוויינים אמריקאי ששימש לשיגור תשעה לוויינים בין 1962 ל-1964. הטיל היה נגזרת של התור-דלתא והיה בן למשפחת טילי הדלתא. שלבו הראשון של המשגר היה טיל תור. שלבו השני היה שלב בשם דלתא D שהיה שיפור של שלב הדלתא המקורי והשל ...

דלתא C

ה דלתא C או תור-דלתא C היה משגר לוויינים אמריקאי ששימש לשיגור 13 לוויינים בין 1963 ל-1969. הטיל היה בן למשפחת טילי הדלתא. שלבו הראשון של המשגר היה טיל תור-DSV-2. שלבו השני היה שלב בשם דלתא D שהיה שיפור של שלב הדלתא המקורי והשלב השלישי היה שלב בשם ...

דלתא D

ה דלתא D או תור-דלתא D היה משגר לוויינים אמריקאי ששימש לשיגור 2 לווייני תקשורת ב-1964 ו-1965. המשגר היה שדרוג של הדלתא C ואחד ממשפחת טילי הדלתא. שלבו הראשון של המשגר היה טיל תור-DSV-2A. שלבו השני היה שלב בשם דלתא D שהיה שיפור של שלב הדלתא המקורי ...

דלתא E

ה דלתא E או תור-דלתא E היה משגר לוויינים אמריקאי ששימש לשיגור 23 לוויינים בין 1965 ל-1971. המשגר הוא בן למשפחת טילי הדלתא. שלבו הראשון של המשגר היה טיל תור-DSV-2C שנוספו לו שלושה מאיצים מסוג קסטור-1. שלבו השני של המשגר היה שלב דלתא E שהיה שיפור ש ...

דלתא G

ה דלתא G או תור-דלתא G היה משגר לוויינים אמריקאי ששימש לשיגורם של 2 לוויני מחקר ביולוגיים. הטיל הוא בן למשפחת טילי הדלתא. הדלתא G היה נגזרת של הדלתא E אך בעל שני שלבים בלבד. שלבו הראשון של המשגר היה טיל תור-DSV-2C שנוספו לו שלושה מאיצים מסוג קסטו ...

דלתא J

ה דלתא J או תור-דלתא J היה משגר לוויינים אמריקאי ששימש בשיגור יחיד של הלוויין אקספלורר 38. הטיל הוא בן למשפחת טילי הדלתא. הדלתא J היה נגזרת של משגר הדלתא E. היו לו אותם שני שלבים ראשונים שלב ראשון: טיל תור-DSV-2C שנוספו לו שלושה מאיצים מסוג קסטור ...

דלתא L

ה דלתא L או תור-דלתא L היה משגר לוויינים אמריקאי ששימש לשיגור שני לווייני מחקר ב-1969 ו-1972. הטיל הוא בן למשפחת טילי הדלתא. הדלתא L היה משגר בעל שלושה שלבים. השלב הראשון היה Long Tank Thor שהיה נגזרת של טיל התור שנוספו לו שלושה מאיצים מסוג קסטור ...

דלתא M

ה דלתא M או תור-דלתא M היה משגר לוויינים אמריקאי ששוגר 13 פעמים בין 1968 ל-1971. הטיל הוא בן למשפחת טילי הדלתא. הדלתא M היה משגר בעל שלושה שלבים. השלב הראשון היה Long Tank Thor שהיה נגזרת של טיל התור שנוספו לו שלושה מאיצים מסוג קסטור 2. השלב השני ...

דלתא N

ה דלתא N או תור-דלתא N היה משגר לוויינים אמריקאי ששימש ל-9 שיגורים בין 1968 ל-1972. הטיל הוא בן לסדרת טילי הדלתא והאחרון בסדרה שקיבל אות לזיהוי. אחריו קיבלו טילי הדלתא מספר זיהוי בן 4 ספרות. לדלתא N היו שני שלבים. השלב הראשון היה Long Tank Thor ש ...

תור (משגר)

תור שנקרא גם PGM-17 Thor היה הטיל הבליסטי המבצעי הראשון של חיל האוויר האמריקאי. הטיל נקרא על שם אל הרעם תור מהמיתולוגיה הנורדית. הטיל הוצב בבריטניה בין 1959 לספטמבר 1963. משפחה גדולה של משגרי לוויינים - משפחת טילי הדלתא - פותחה מטיל התור. דגם משו ...

תור DSV-2

ערך מורחב – תור DSV-2U התור DSV-2U היה טיל בעל שני שלבים. שלב ראשון מסוג תור DM-19 ושלב שני מסוג star 37XE. חמישה שיגורים בוצעו בין השנים 1976 ל-1980 כחלק מתוכנית DMSP. השיגורים בוצעו ב-SLC-10W מנמל החלל קייפ קנוורל.

תור DSV-2U

ה תור DSV-2U שנקרא גם Thor LV-2F Star-37XE Star-37S-ISS היה משגר לוויינים אמריקני ששימש לשיגור חמישה לווייני ריגול מטאורולוגיים בין 1976 ל-1980. הטיל הוא בן לסדרת טילי התור ונגזרת של התור DSV-2. השלב הראשון היה טיל תור בתצורת DM-19. השלב השני היה ...

תור-אגינה

ה תור־אגינה היה משגר בעל מספר גרסאות. הטיל השתמש בטיל תור כשלב ראשון ובשלב אגינה כשלב שני. הטיל הוא בן למשפחת טילי התור ובן דוד של טיל התור־דלתא שהיה הטיל הראשון במשפחת טילי הדלתא. השיגור הראשון בוצע בינואר 1959 אך נכשל. השיגור הראשון שהצליח בוצע ...

תור-אייבל

ה תור-אייבל היה משגר אמריקאי ששימש לשיגור לוויינים וניסוי רכבי חדירה לאטמוספירה בין השנים 1958 ל-1960. המשגר כלל בדרך כלל שני שלבים. השלב הראשון היה טיל תור והשלב השני היה שלב מסוג אייבל. במספר שיגורים נוסף השלב השלישי אלטאיר 1. הטיל הוא בן למשפח ...

תור-אייבלסטאר

ה תור־אייבלסטאר שנקרא גם תור־אפסילון היה משגר אמריקאי ששוגר 19 פעמים בין השנים 1960 ל־1965. המשגר כלל שני שלבים: השלב הראשון היה טיל תור והשלב השני היה שלב מסוג אייבלסטאר. הטיל הוא בן למשפחת טילי התור ונגזרת של משגר התור־אייבל. השלב השני, שלב האי ...

תור-בורנר

ה תור-בורנר היה משגר אמריקאי בן למשפחת טילי התור. שלבו הראשון היה טיל תור שמעליו הוספו שלב אחד או שניים מסוג בורנר. הטיל שימש לשיגור 24 לוויינים מתוכם שני שיגורים נכשלו.

תור-דלתא

ה תור-דלתא שידוע גם כ Delta DM-19 או רק דלתא היה משגר אמריקאי ששימש ל-12 שיגורים בתחילת שנות ה-60. המשגר היה נגזרת של התור-אייבל ולכן חלק מסדרת טילי התור וגם הטיל הראשון בסדרת טילי הדלתא. השלב הראשון של המשגר היה טיל תור בתצורת DM-19. השלב השני ה ...

טיטן 3A

ה טיטן 3A או טיטן IIIA הוא משגר לוויינים וחלליות אמריקאי, בן למשפחת טילי הטיטן ששוגר 4 פעמים בין 1964 ל-1965. המשגר שימש לבחינת שלב התראנסטייג שיועד לשמש את המשגר העתידי - הטיטן 3C. שלב התראנסטייג הורכב על שני שלבים שנלקחו ממשגר הטיטן 2. הטיטן 3A ...

טיטן 3E

טיטן 3E שנקרא גם טיטן IIIE וידוע גם בשם טיטן III-קנטאור הוא משגר לוויינים וחלליות אמריקאי ששוגר 7 פעמים בין 1974 ל-1977. המשגר הוא בן למשפחת טילי הטיטן. משגר זה שימש לשיגור מספר משימות מפורסמות ביותר של נאס"א ביניהם גשושיות וויאגר וויקינג. הטיטן ...

מקפת האקלים של מאדים

מקפת האקלים של מאדים שנקראת גם מקפת מרס סרוויור 98 הייתה גשושית אמריקאית מסוג מקפת ששוגרה ב-11 בדצמבר 1998 כחלק מתוכנית מרס סרוויור 98 כדי לחקור את האטמוספירה והאקלים של מאדים, ולשמש כמרכז תקשורת בין כדור הארץ לנחתת הקוטב של מאדים. ב-23 בספטמבר 1 ...

נחתת הקוטב של מאדים

נחתת הקוטב של מאדים שנקראת גם נחתת מרס סרוויור 98 הייתה נחתת רובוטית אמריקאית, ששוגרה על ידי נאס"א ב-3 בינואר 1999, כדי לחקור את אדמת ואטמוספירת מאדים באזור שנקרא Planum Australe הנמצא בקוטב הדרומי של מאדים. הנחתת היא חלק מתוכנית מרס סרוויור 98. ...

MIP

ה- MIP היא גשושית לחקר הירח שפותחה על ידי הארגון ההודי לחקר החלל. ה-MIP שוגרה על גבי הגשושית ההודית צאנדריאן 1 ב-22 באוקטובר 2008 אשר נכנסה למסלול סביב הירח ב-8 בנובמבר 2008. צאנדריאן 1 שחררה את ה-MIP ב-14 בנובמבר 2008, 14:36 UTC, והתרסקה על הירח ...

2001 מארס אודיסיי

2001 מארס אודיסיי היא גשושית אמריקאית המקיפה את מאדים. המשימה תוכננה על ידי נאס"א ועלותה הכוללת של המשימה היא 297 מיליון דולר. משימת הגשושית היא למצוא עדויות לקיום מים וגעשיות על מאדים בעבר. הגשושית משמשת גם כמרכז תקשורת בין כדור הארץ לרוברים מתו ...

Mars Orbiter Mission

MOM) Mars Orbiter Mission), נקראת גם מנגאליאן "מְלֶאכת־מאדים" היא גשושית ששוגרה ב־5 בנובמבר 2013 לתוך מסלול לווייני נמוך בדרך לכוכב הלכת מאדים על ידי הארגון ההודי לחקר החלל. ב־24 בספטמבר 2014 הגשושית הוכנסה בהצלחה למסלול ההקפה סביב מאדים, מה שהפך ...

MAVEN

MAVEN היא גשושית לחקר מאדים ששוגרה על ידי נאס"א ב-18 בנובמבר 2013 כחלק מתוכנית מארס סקאוט. מטרת המשימה היא לחקור את אטמוספירת מאדים.

ויקינג 1

ויקינג 1 הייתה הראשונה מבין שתי גשושיות שנשלחו למאדים על ידי נאס"א במסגרת תוכנית ויקינג. נחתת ויקינג 1 הייתה המשימה הראשונה שנחתה על מאדים והשלימה את משימתה, והחזיקה בשיא הפעילות על מאדים עד ל-19 במאי 2010, אז התואר נלקח ממנה על ידי הרובר אופרטוניטי.

ויקינג 2

ויקינג 2 הייתה השנייה מבין שתי גשושיות שנשלחו למאדים על ידי נאס"א במסגרת תוכנית ויקינג. המשימה כללה מקפת ונחתת זהים לאלו של משימת ויקינג 1. נחתת ויקינג 2 פעלה על אדמת מאדים 1.281 ימי מאדים עד לכיבויה ב-11 באפריל 1980 בעקבות סיום הסוללות שלה. המקפ ...

רוסקוסמוס

רוסקוסמוס הוא שמו הנפוץ של התאגיד הממלכתי לפעילות חלל, שהוא הגוף העיקרי של הפדרציה הרוסית הממונה על חקר מדעי החלל ועל פעילות האסטרונאוטיקה האזרחית בפדרציה והוא אחד מארגוני החלל הגדולים בעולם. בשנים 2004–2015 נודעה בשם סוכנות החלל הפדרלית של רוסיה ...

לוויין

לוויין הוא גוף שמיימי המקיף גוף שמימי אחר, לרוב כוכב או כוכב לכת, המונח לוויין בעברית בא מהשורש ל־ו־ה, שכן הלוויין "מלווה" את כוכב הלכת. קיימים שני סוגי לוויינים: לוויין מלאכותי – כל גוף מעשי ידי אדם שנשלח למסלול סביב גרם שמיים. לוויין טבעי – ירח ...

מערך לוויינים

מערך לוויינים הוא כינוי למספר לוויינים, אשר יש תיאום מיקומי ביניהם. למערך לוויינים שימושים שונים: מערכת ניווט לוויינית, מערכות תקשורת, סיוע במקרה אסון, ועוד. מספר הלוויינים במערך יכול לנוע בין לעשרות אלפים. יצירת מערך שומרת על תחום כיסוי מלא של כ ...

דובאי סאט 1

דובאי סאט 1 הוא לוויין החישה מרחוק הראשון השייך לדובאי ששוגר ב-29 ביולי 2009 ומופעל על ידה. הלוויין פותח על בסיס מרכב לווייני מפיתוח קוריאני, והוא זהה ללוויין המלזי הראשון, ראזאקסאט. הלוויין הוא יוזמה של מכון האמירויות למדע וטכנולוגיה מתקדמת, המפ ...

לוויין גאוסינכרוני

לוויין גיאוסינכרוני הוא לוויין במסלול גיאוסינכרוני, עם זמן מחזור של הקפה השווה למחזור סיבוב כדור הארץ סביב עצמו. לוויין כזה יגיע לאותו מיקום אחרי יום שלם, לאחר ביצוע מסלול שהוא וריאציה של אנלמה.

לוויין מפוצל

לוויין מבוזר הוא קונספט שפותח בארצות הברית, ובו במקום לוויין אחד, מחולקים תפקודיו השונים למספר לווייני משנה קטנים, המהווים מכלולים ייעודיים למשימות מוגדרות. בניגוד לצבירי לוויינים, וקונסטלציות גדולות, התפיסה של לוויינות מבוזרת שמה דגש רב על אחידו ...

NICER

The Neutron star Interior Composition Explorer) NICER, בתרגום חופשי לעברית: חוקר הרכב הפנים של כוכבי נייטרונים) הוא שם של אחת מבין 90 תוכניות אקספלורר, שנוצרה על ידי סוכנות החלל האמריקנית. מטרתה העיקרית של התוכנית מוקדשת לחקר הסביבות הפיזיקליות, ...

הרמוני (מודול)

הרמוני היא מודול על גבי תחנת החלל הבינלאומית. הרמוני הועלתה בהצלחה אל תחנת החלל במשימה STS-120 ב-23 באוקטובר 2007 על ידי מעבורת החלל דיסקברי. בתחילה חוברה היחידה ליוניטי ולאחר מכן העוברה למיקומה הסופי בקדמת המעבדה האמריקאית דסטיני ב-14 בנובמבר 20 ...

הליופאוזה

הליופאוזה מהווה את הגבול הסופי של השפעת רוח השמש, שהיא זרם של חלקיקים תת-אטומים מיוננים, הנפלטים מהשמש לכל הכיוונים ויוצרים בועה ענקית הנקראת בשם הליוספירה, אשר נעה יחד עם מערכת השמש במרחב הבין כוכבי. רוח השמש נעה במרחבי מערכת השמש במהירות על קול ...

השמש

השֶּׁמֶשׁ היא כוכב מהסדרה הראשית מסוג G שנמצא במרכז מערכת השמש. השמש נמצאת בבועה המקומית על זרוע אוריון שבגלקסיית שביל החלב. למעשה כמעט כל גרמי השמיים שניתן לראות בלילה על כיפת השמיים הם שמשות. השמש היא כוכב־התקן של המחלקה הספקטרלית G2V. כדור האר ...

יציבותה של מערכת השמש

יציבותה של מערכת השמש היא אחת הבעיות הוותיקות במכניקה השמיימית, ומטרתה להבין את מסלולי כוכבי הלכת בטווח הארוך, ובפרט לברר האם בעוד כמה מיליארדי שנים תהיה מערכת השמש דומה לזו של היום. את הבעיה העלה אייזק ניוטון לאחר שפענח את חוק הכבידה האוניברסלי, ...

מעבר כוכב חמה על פני השמש

מעבר כוכב חמה על פני השמש מתרחש כאשר כוכב הלכת חמה עובר בין כדור הארץ והשמש. במעבר זה, כוכב הלכת חמה מכסה חלק קטן מפני השמש כפי שהיא נצפית מכדור הארץ. חמה נראה במהלך המעבר כנקודה אפלה קטנה, אשר נעה על פני השמש. מעבר כוכב חמה על פני השמש מתרחש כ-1 ...

מעבר נוגה על פני השמש

מעבר נוגה על פני השמש מתרחש כאשר כוכב הלכת נוגה עובר בין כדור הארץ והשמש. במעבר זה, כוכב הלכת נוגה מכסה חלק קטן מפני השמש כפי שהם נצפים מכדור הארץ. נוגה נראה במהלך המעבר כדיסקה אפלה קטנה, אשר נעה על פני השמש. משכו של המעבר הוא כמספר שעות - המעבר ...

עננת אורט

עננת אורט משתרעת על פני שטח עצום של כ-10% עד 20% מהמרחק שבין מערכת השמש לבין הכוכב הקרוב ביותר. היא מכילה כמאה מיליארד גושי קרח ואבק ההופכים לשביטים בשעה שהם מתקרבים אל השמש ומפתחים את הזנב המוכר שלהם. בעננת אורט קיים כאוס אי סדר מוחלט בייחס לתנו ...

ערפילית סולארית

הערפילית הסולארית הייתה מורכבת בעיקר ממימן ומהליום שמקורם במפץ הגדול ומעט יסודות כבדים יותר כ-2% שמקורם בתהליכי נוקליאוסינתזה בכוכב סמוך אשר סיים את חייו. בשלב מסוים, הפרעה כלשהי, כנראה גל הלם של סופרנובה קרובה, גרמה ללחץ חזק על הערפילית הסולארית ...

Bacillus subtilis

Bacillus subtilis הוא חיידק גראם חיובי וקטלאז חיובי הנמצא בדרך כלל בקרקע. כחלק מהסוג Bacillus, ל- B.subtilis יש יכולת ליצור נבגים פנימיים קשיחים, המאפשרים לו לשרוד בתנאי עקה. בניגוד למספר מינים ידועים אחרים, B.subtilis סווג במהלך ההיסטוריה כאוויר ...