ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 225

סויוז 22

סויוז 22 היא חללית סויוז שהמריאה ב-15 בספטמבר 1976 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן כשעל סיפונה זוג קוסמונאוטים: ואלרי ביקובסקי, ולדימיר אקסיונוב. המטרה העיקרית של הטיסה היה ביצוע צילומים באמצעות מערכת מתקדמת מדגם MKF-6 בתוצרת גרמניה המזרחית. המערכת ...

סויוז 23

סויוז 23 היא חללית סויוז שהמריאה ב-14 באוקטובר 1976 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן כשעל סיפונה זוג קוסמונאוטים: ויאצסלב זודוב, ואלרי רוזדסטבנסקי. המטרה של הטיסה היה ביצוע התחברות לתחנת החלל סליוט 6 ועריכת ניסויים ומחקרים שונים בהמשך. במהלך התקרבות ...

סויוז 24

סויוז 24 היא חללית סויוז שהמריאה ב-7 בפברואר 1977 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן כשעל סיפונה זוג קוסמונאוטים: ויקטור גורבטקו, יורי גלזקוב. המטרה של הטיסה היה ביצוע התחברות לתחנת החלל סליוט 6 ועריכת ניסויים ומחקרים שונים בהמשך. לאחר התקרבות לתחנת הח ...

סויוז 25

סויוז 25 היא חללית סויוז שהמריאה ב-9 באוקטובר 1977 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן כשעל סיפונה זוג קוסמונאוטים: ולדימיר קובליונוק, ואלרי ריומין. החללית הייתה צריכה לעגון בתחנת חלל סאליוט 6 ולהביא משלחת קבועה הראשונה. העגינה אכן בוצעה אך מערכות בקרה ...

סויוז 26

סויוז 26 היא חללית סויוז שהמריאה ב-10 בדצמבר 1977 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן כשעל סיפונה זוג קוסמונאוטים: יורי רומננקו, גאורגי גרצקו. החללית הייתה צריכה לעגון בתחנת חלל סאליוט 6 ולהביא משלחת קבועה הראשונה. העגינה בוצעה ב-11 בדצמבר לתא העגינה הא ...

סויוז 27

סויוז 27 היא חללית סויוז שהמריאה ב-10 בינואר 1978 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן כשעל סיפונה זוג קוסמונאוטים: ולדימיר דזניבקוב, אולג מקארוב. החללית הייתה צריכה לעגון בתחנת חלל סאליוט 6 ולהביא משלחת ביקור הראשונה. העגינה בוצעה ב-11 בינואר לתא העגינה ...

סויוז 28

סויוז 28 הייתה חללית סויוז שהמריאה ב-2 במרץ 1978 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן במסגרת תוכנית אינטרקוסמוס כשעל סיפונה זוג קוסמונאוטים: אלכסיי גוברב וולדימיר רמק, מצכוסלובקיה. לראשונה היה בחלל נציג של מדינה שלישית, בנוסף לברית המועצות ולארצות הברית. ...

סויוז 29

סויוז 29 היא חללית מסדרת סויוז שהמריאה ב-15 ביוני 1978 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן כשעל סיפונה זוג קוסמונאוטים: ולדימיר קובליונוק ואלכסנדר איוואנצנקוב. החללית הייתה צריכה לעגון בתחנת חלל סאליוט 6 ולהביא משלחת קבועה השנייה. החיבור לתחנת החלל התבצ ...

סויוז 30

סויוז 30 היא חללית מסדרת סויוז שהמריאה ב-27 ביוני 1978 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן במסגרת תוכנית אינטרקוסמוס כשעל סיפונה זוג קוסמונאוטים: פיוטר קלימוק ומירוסלב הרמשבסקי מפולין, נציג פולני ראשון בחלל. החללית הייתה צריכה לעגון בתחנת חלל סאליוט 6 ו ...

סויוז 31

סויוז 31 היא חללית מסדרת סויוז שהמריאה ב-26 באוגוסט 1978 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן במסגרת תוכנית אינטרקוסמוס כשעל סיפונה זוג קוסמונאוטים: ואלרי ביקובסקי וזיגמונד יאן מגרמניה המזרחית, נציג גרמני ראשון בחלל. החללית הייתה צריכה לעגון בתחנת חלל סא ...

סויוז 32

סויוז 32 היא חללית מסדרת סויוז שהמריאה ב־25 בפברואר 1979 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן כשעל סיפונה זוג הקוסמונאוטים ולדימיר ליאחוב וואלרי ריומין. מטרת המשימה הייתה לעגון בתחנת החלל סאליוט 6 ולהביא משלחת קבועה השלישית. העגינה בוצעה ב־26 בפברואר בתא ...

סויוז 33

סויוז 33 הייתה חללית מסדרת סויוז שהמריאה ב־10 באפריל 1979 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן במסגרת תוכנית אינטרקוסמוס כשעל סיפונה זוג הקוסמונאוטים ניקולאי רוקאבישניקוב וגאורגי איוואנוב מבולגריה, שהיה הבולגרי הראשון בחלל. החללית הייתה צריכה לעגון בתחנת ...

סויוז 34

סויוז 34 היא חללית מסדרת סויוז שהמריאה ב־26 ביוני 1979 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן כשעל סיפונה אין קוסמונאוטים. ב־10 באפריל 1979 המריאה מקוסמודרום בייקונור החללית סויוז 33. בעקבות תקלה במנוע הראשי של שהוביל לכך שלא הצליחה לעגון בתחנת החלל סאליוט ...

סויוז 35

סויוז 35 היא חללית מסדרת סויוז שהמריאה ב-9 באפריל 1980 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן כשעל סיפונה זוג קוסמונאוטים: לאוניד פופוב וואלרי ריומין. החללית הייתה צריכה לעגון בתחנת חלל סאליוט 6 ולהביא משלחת קבועה הרביעית. העגינה בוצעה ב-10 באפריל לתא העגי ...

סויוז 36

סויוז 36 הייתה חללית מסדרת סויוז שהמריאה ב-26 במאי 1980 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן במסגרת תוכנית אינטרקוסמוס כשעל סיפונה זוג קוסמונאוטים: ואלרי קובסוב וברטלן פרקש מהונגריה, נציג הונגרי ראשון בחלל. בהתאם לתוכנית המקורית הטיסה הייתה מתוכננת לשנת ...

סויוז 37

סויוז 37 הייתה חללית מסדרת סויוז שהמריאה ב-23 ביולי 1980 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן כשעל סיפונה זוג קוסמונאוטים: ויקטור גורבטקו ופאם טואן. פאם טואם היה הקוסמונאוט האסיאתי הראשון. החללית הייתה צריכה לעגון בתחנת חלל סאליוט 6 ולהביא משלחת ביקור הש ...

סויוז 38

סויוז 38 הייתה חללית מסדרת סויוז שהמריאה ב-18 בספטמבר 1980 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן כשעל סיפונה זוג קוסמונאוטים: יורי רומננקו וארנלדו טאמאיו מנדס. טאמאיו מנדס ארנלדו היה הקוסמונאוט הקובני הראשון. החללית הייתה צריכה לעגון בתחנת חלל סאליוט 6 ול ...

סויוז 39

סויוז 39 הייתה חללית מסדרת סויוז שהמריאה ב-30 במרץ 1981 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן כשעל סיפונה זוג קוסמונאוטים: ולדימיר דזניבקוב וגוראגאצה זוגדרדמיידין. גוראגאצה זוגדרדמיידין היה הקוסמונאוט המונגולי הראשון. החללית הייתה צריכה לעגון בתחנת חלל סא ...

סויוז 40

סויוז 40 הייתה חללית מסדרת סויוז שהמריאה ב-14 במאי 1981 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן כשעל סיפונה זוג קוסמונאוטים: לאוניד פופוב ודומיטרו פרונאריו. דומיטרו פרונאריו היה הקוסמונאוט הרומני הראשון. החללית הייתה צריכה לעגון בתחנת חלל סאליוט 6 ולהביא מש ...

סויוז T-2

סויוז T-2 הייתה חללית מסדרת סויוז שהמריאה ב-5 ביוני 1980 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן כשעל סיפונה זוג קוסמונאוטים: יורי מלישב וולדימיר אקסיונוב. המטרה העיקרית של הטיסה היה לבחון דגם חדש של החללית סויוז-T. החללית הייתה צריכה לעגון בתחנת חלל סאליוט ...

סויוז T-3

סויוז T-3 הייתה חללית מסדרת סויוז שהמריאה ב-27 בנובמבר 1980 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן כשעל סיפונה צוות קוסמונאוטים: לאוניד קיזים, אולג מקארוב וגנאדי סטרקאלוב. המטרה העיקרית של הטיסה היה ביצוע עבודות תחזוקה בתחנת החלל סליוט 6. לראשונה מאז סויוז ...

סויוז T-4

סויוז T-4 הייתה חללית מסדרת סויוז שהמריאה ב-12 במרץ 1981 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן כשעל סיפונה צוות קוסמונאוטים: ולדימיר קובליונוק וויקטור סביניך. המטרה העיקרית של הטיסה היה ביצוע מחקרים שונים. החללית הייתה צריכה לעגון בתחנת חלל סאליוט 6 ולהבי ...

סויוז T-5

סויוז T-5 הייתה חללית מסדרת סויוז שהמריאה ב-13 במאי 1982 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן כשעל סיפונה צוות קוסמונאוטים: אנטולי ברזובוי וולנטין לבדב. המטרה העיקרית של הטיסה היה ביצוע מחקרים שונים. החללית הייתה צריכה לעגון בתחנת החלל סליוט 7 החדשה והעג ...

סויוז T-6

סויוז T-6 הייתה חללית מסדרת סויוז שהמריאה ב-24 ביוני 1982 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן כשעל סיפונה צוות קוסמונאוטים: ולדימיר דזניבקוב, אלכסנדר איוואנצנקוב וזן-לו קרטיין. המטרה העיקרית של הטיסה היה ביצוע מחקרים שונים לאחר עגינה בתחנת החלל. החללית ...

סויוז T-7

סויוז T-7 הייתה חללית מסדרת סויוז שהמריאה ב-19 באוגוסט 1982 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן כשעל סיפונה צוות קוסמונאוטים: לאוניד פופוב, אלכסנדר סרברוב וסבטלנה סביצקאיה. המטרה העיקרית של הטיסה היה ביצוע מחקרים שונים. החללית הייתה צריכה לעגון בתחנת הח ...

סויוז T-8

סויוז T-8 הייתה חללית מסדרת סויוז שהמריאה ב-22 באפריל 1983 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן כשעל סיפונה צוות קוסמונאוטים: ולדימיר טיטוב, גנאדי סטרקאלוב ואלכסנדר סרברוב. המטרה העיקרית של הטיסה היה ביצוע מחקרים שונים. החללית הייתה צריכה לעגון בתחנת החל ...

סויוז T-9

סויוז T-9 הייתה חללית מסדרת סויוז שהמריאה ב-28 ביוני 1983 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן כשעל סיפונה צוות קוסמונאוטים: ולדימיר ליאחוב ואלכסנדר אלכסנדרוב. המטרה העיקרית של הטיסה היה ביצוע מחקרים שונים. החללית הייתה צריכה לעגון בתחנת החלל סליוט 7 שהי ...

סויוז T-10

סויוז T-10 הייתה חללית מסדרת סויוז, שהמריאה ב-8 בפברואר 1984 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן, כשעל סיפונה צוות קוסמונאוטים: לאוניד קיזים, ולדימיר סולוביוב ואולג אטקוב. המטרה העיקרית של הטיסה הייתה ביצוע מחקרים שונים. החללית הייתה צריכה לעגון בתחנת ה ...

סויוז T-11

סויוז T-11 הייתה חללית מסדרת סויוז, שהמריאה ב-3 באפריל 1984 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן, כשעל סיפונה צוות קוסמונאוטים: יורי מלישב, גנאדי סטרקאלוב וראקש שרמה, בכך הודו הפכה להיות המדינה ה-14 שאזרחיה שהו בחלל). המטרה העיקרית של הטיסה הייתה ביצוע מ ...

סויוז T-12

סויוז T-12 הייתה חללית מסדרת סויוז, שהמריאה ב-17 ביולי 1984 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן, כשעל סיפונה צוות קוסמונאוטים: ולדימיר דזניבקוב, סבטלנה סביצקאיה ואיגור וולק. המטרה העיקרית של הטיסה הייתה ביצוע מחקרים שונים. החללית הייתה צריכה לעגון בתחנת ...

סויוז T-13

סויוז T-13 הייתה חללית מסדרת סויוז, שהמריאה ב-6 ביוני 1985 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן, כשעל סיפונה צוות קוסמונאוטים: ולדימיר דזניבקוב, ויקטור סביניך. המטרה העיקרית של הטיסה הייתה עגינה בתחנת החלל סאליוט 7 וביצוע תיקונים דחופים. מאז שצוות סויוז ...

סויוז T-14

סויוז T-14 הייתה חללית מסדרת סויוז, שהמריאה ב-17 בספטמבר 1985 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן, כשעל סיפונה צוות קוסמונאוטים: ולדימיר ואסיוטין, גאורגי גרצקו ואלכסנדר וולקוב. המטרה העיקרית של הטיסה הייתה עגינה בתחנת החלל סאליוט 7 וביצוע תיקונים דחופים ...

סויוז T-15

סויוז T-15 הייתה חללית מסדרת סויוז, שהמריאה ב-13 במרץ 1986 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן, כשעל סיפונה צוות קוסמונאוטים: לאוניד קיזים וולדימיר סולוביוב. המטרה העיקרית של הטיסה הייתה עגינה בתחנת החלל מיר ומעבר מתחנת החלל סאליוט 7 ציוד לפני שהיא תפול ...

סויוז TM-2

סויוז TM-2 הייתה חללית מסדרת סויוז, שהמריאה ב-5 בפברואר 1987 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן, כשעל סיפונה צוות קוסמונאוטים: יורי רומננקו ואלכסנדר לבייקין. המטרה העיקרית של הטיסה הייתה עגינה בתחנת החלל מיר, קליטת מודול נוסף של תחנת החלל וביצוע מחקרים ...

סויוז TM-3

סויוז TM-3 הייתה חללית מסדרת סויוז, שהמריאה ב-22 ביולי 1987 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן, כשעל סיפונה צוות קוסמונאוטים: אלכסנדר ויקטורנקו, אלכסנדר אלכסנדרוב ומוחמד פאריס. המטרה העיקרית של הטיסה הייתה עגינה בתחנת החלל מיר וביצוע מחקרים שונים. עגינ ...

סויוז TM-4

סויוז TM-4 הייתה חללית מסדרת סויוז, שהמריאה ב-21 בדצמבר 1987 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן, כשעל סיפונה צוות קוסמונאוטים: ולדימיר טיטוב, מוסה מנארוב ואנטולי לבצנקו. המטרה העיקרית של הטיסה הייתה עגינה בתחנת החלל מיר וביצוע מחקרים שונים. עגינה לתחנת ...

סויוז TM-5

סויוז TM-5 הייתה חללית מסדרת סויוז, שהמריאה ב-7 ביוני 1988 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן, כשעל סיפונה צוות קוסמונאוטים: אנטולי סולוביוב, אלכסנדר אלכסנדרוב וויקטור סביניך. המטרה העיקרית של הטיסה הייתה עגינה בתחנת החלל מיר וביצוע מחקרים שונים. השינו ...

סויוז TM-6

סויוז TM-6 הייתה חללית מסדרת סויוז, שהמריאה ב-29 באוגוסט 1988 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן, כשעל סיפונה צוות קוסמונאוטים: ולדימיר ליאחוב, ולרי פוליאקוב ועבדול אחד מומנד. המטרה העיקרית של הטיסה הייתה עגינה בתחנת החלל מיר וביצוע מחקרים שונים. עגינה ...

סויוז TM-7

סויוז TM-7 הייתה חללית מסדרת סויוז, שהמריאה ב-26 בנובמבר 1988 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן, כשעל סיפונה צוות קוסמונאוטים: אלכסנדר וולקוב, סרגיי קריקליוב וזן-לו קרטיין. המטרה העיקרית של הטיסה הייתה עגינה בתחנת החלל מיר וביצוע מחקרים שונים. השיגור ...

סויוז TM-8

סויוז TM-8 הייתה חללית מסדרת סויוז, שהמריאה ב-5 בספטמבר 1989 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן, כשעל סיפונה צוות קוסמונאוטים: אלכסנדר ויקטורנקו ואלכסנדר סרברוב. המטרה העיקרית של הטיסה הייתה עגינה בתחנת החלל מיר וביצוע מחקרים שונים. עגינה לתחנת החלל מי ...

סויוז TM-9

סויוז TM-9 הייתה חללית מסדרת סויוז, שהמריאה ב-11 בפברואר 1990 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן, כשעל סיפונה צוות קוסמונאוטים: אנטולי סולוביוב ואלכסנדר בלאנדין. המטרה העיקרית של הטיסה הייתה עגינה בתחנת החלל מיר וביצוע מחקרים שונים. עגינה לתחנת החלל מי ...

סויוז TM-10

סויוז TM-10 הייתה חללית מסדרת סויוז, שהמריאה ב-1 באוגוסט 1990 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן, כשעל סיפונה צוות קוסמונאוטים: גנאדי סטרקאלוב וגנדי מנאקוב. המטרה העיקרית של הטיסה הייתה עגינה בתחנת החלל מיר וביצוע מחקרים שונים. עגינה לתחנת החלל מיר עבר ...

סויוז TM-11

סויוז TM-11 הייתה חללית מסדרת סויוז, שהמריאה ב-2 בדצמבר 1990 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן, כשעל סיפונה צוות קוסמונאוטים: ויקטור אפנסייב, מוסה מנארוב ותואחירו אקיימה. המטרה העיקרית של הטיסה הייתה עגינה בתחנת החלל מיר וביצוע מחקרים שונים. תואחירו א ...

סויוז TM-12

סויוז TM-12 הייתה חללית מסדרת סויוז, שהמריאה ב-18 במאי 1991 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן, כשעל סיפונה צוות קוסמונאוטים: אנטולי ארצברסקי, סרגיי קריקאליוב והלן שרמן. המטרה העיקרית של הטיסה הייתה עגינה בתחנת החלל מיר וביצוע מחקרים שונים. עגינה לתחנת ...

סויוז TM-13

סויוז TM-13 הייתה חללית מסדרת סויוז, שהמריאה ב-2 באוקטובר 1991 מקוסמודרום בייקונור שבקזחסטן, כשעל סיפונה צוות קוסמונאוטים: אלכסנדר וולקוב, טוקטר אובקירוב ופרנץ פיבק. המטרה העיקרית של הטיסה הייתה עגינה בתחנת החלל מיר וביצוע מחקרים שונים. עגינה לתח ...

סויוז TM-21

סויוז TM-21 הייתה משימת סויוז מאוישת להחלפת הצוות בתחנת החלל מיר. כחלק מתוכנית מיר ומעבורות החלל נשאה עימה החללית את האסטרונאוט האמריקאי הראשון שטס בחללית סויוז, שהיה גם האמריקאי הראשון שהיווה חלק מצוות תחנת החלל מיר - נורמן תאגארד. המשימה שוגרה ...

סויוז TM-30

סויוז TM-30, הידועה גם כ מיר EO-28, הייתה משימה בתוכנית סויוז, המשימה המאוישת ה-39 והאחרונה אל תחנת החלל מיר. המשימה מומנה על ידי החברה הפרטית מיר-קורפ במטרה לתקן ולהפעיל מחדש את התחנה. הצוות גם חידש את אספקת התחנה והעלה את מסלולה ל-360 × 378 ק"מ ...

סויוז TMA-01M

סויוז TMA-01M היא חללית סויוז ששוגרה לחלל ב-7 באוקטובר 2010 מקוסמודרום בייקונור ונחתה ב-6 במרץ 2011. החללית שוגרה למפגש עם תחנת החלל הבינלאומית כשעל סיפונה 3 אנשי צוות שעתידים להרכיב את המשלחת ה-25 של התחנה - מפקד המשימה אלכסנדר קלרי, ומהנדסי הטי ...

סויוז TMA-02M

סויוז TMA-02M היא חללית סויוז ששוגרה לחלל ב-7 ביוני 2011 מקוסמודרום בייקונור ונחתה ב-22 בנובמבר 2011. החללית שוגרה למפגש עם תחנת החלל הבינלאומית כשעל סיפונה 3 אנשי צוות - מפקד המשימה סרגי וולקוב, ומהנדסי הטיסה סאטושי פורוקאווה ומייקל פוסום. זו הט ...

סויוז TMA-4

סויוז TMA-4 היא חללית סויוז ששוגרה ב-19 באפריל 2004 בשעה 03:19 מקוסמודרום בייקונור. החללית שוגרה למפגש עם תחנת החלל הבינלאומית כשעל סיפונה 3 אנשי צוות - הקוסמונאוט הרוסי גנדי פדלקה, האסטרונאוט האמריקאי מייקל פינקל וטייס החלל ההולנדי אנדרי קויפרס. ...