ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 224

טין

טין הוא משקע בעל גרגרים זעירים, קטנים מאלה של חול וגדולים מאלה של חרסית. במצב ביניים יופיע טין בגופי מים כמשקע שטרם עבר דיאגנזה. בהופעתו כסלע משקע הוא מורכב מגבישים קטנים של קוורץ. על אף גודלם, גרגרי הטין קשים ולא ניתן לגרוס אותם בשיניים. לטין הד ...

מרקם הקרקע

מרקם הקרקע הוא מונח בפדולוגיה, המתאר כלי סיווג לאפיון הקרקע, בשדה ובמעבדה, על פי גודל וסוג החלקיקים המרכיבים את הקרקע. לרוב, ההתייחסות היא לחלקיקים האנאורגניים, אך לעיתים גם לחלקיקים האורגניים. הגדרת מרקם הקרקע מתבצעת על ידי משולש מיון, שמתייחס ל ...

קרום קרקע ביולוגי

קרום קרקע ביולוגי הוא חברת מיקרואורגניזמים הנמצאת בפני השטח באזורים וצחיחים למחצה. מכילה אצות כחוליות, ירוקיות, חזזיות, חיידקי קרקע וטחבים, הנמצאים באינטראקציה עם חלקיקי הקרקע ויוצרים קרום על פני הקרקע. מכונה גם "קרום קרקע ביוגני", "קרום מיקרופיט ...

שרשרת קרקעות

שרשרת קרקעות או קַטֶנָה היא מונח בפדולוגיה, המתאר רצף של קרקעות בעלות אותו מקור, שנוצרו במשטר אקלימי זהה, אך שונות באופן הופעתן בשטח עקב שינוי המיקום שלהן יחסית למדרון. המדרון, בשל צורתו הלא הומוגנית, מכיל קרקעות שונות בעקבות הליכי בלייה, סחיפה ו ...

תלכיד קרקע

תלכיד קרקע הוא מקבץ של חלקיקי קרקע משניים הנמשכים אחד לשני בכוח גדול יותר מחלקיקים אחרים בסביבתם כתוצאה מסוכני מלטה וכוחות תילכוד. כוחות שבירה ותלכוד הפועלים על חלקיקי הקרקע מביאים להקבצות של חלקיקים בקרקע שטח מוגדר המובל מסביבתו, ושניתן להבחין ב ...

פטרוגנזיה

פֶּטרוֹלוֹגיָה היא תחום בגאולוגיה העוסק בחקר סלעים. הפטרולוגיה חוקרת את מבנה הסלעים, הרכבם, מרקמם, תפוצתם, מיונם והתהליכים הכימיים והגאולוגיים שהביאו להיווצרותם. קיימים שלושה ענפים של פטרולוגיה בהתאם לשלושת סוגי הסלעים: סלעי יסוד, סלעי משקע וסלעי ...

אנדרביט

אנדרביט הוא סלע יסוד פלוטוני מאפי המורכב בעיקר מקוורץ, פלאגיוקלאז, אורתופירוקסן ומגנטיט. למעשה ניתן להתייחס אליו כאל אנורתוזיט המכיל כמות משמעותית של פירוקסן, כלומר, זה למעשה סוג של גברו או טונליט, בתלות באחוז הקוורץ. השינוי בהרכב הפלאגיוקלאז, על ...

אנורתוזיט

אנורתוזיט הוא סלע יסוד פלוטוני מאפי המורכב כולו, או כמעט כולו מפלגיוקלז. בדרך כלל צבעו בהיר, שקוף ונוטה לכסוף. הוא מצוי בסביבה קראטונית מתקופת הארכאיקון וכן מופיע בצורת מחדרים מגמטיים בתקופת הפרוטרוזואיקון. כמו כן ניתן למצוא אנורתוזיט בצורת קסנול ...

אפינטי

אפינטי הוא כינוי לסלעי יסוד, כהי-גוון בדרך-כלל, שהגרגרים הבונים אותם הם כה דקים עד כי לא ניתן לראות את הגבישים בעין בלתי מזוינת. מרקם זה נובע מהתקררות מהירה של הלבה כתוצאה מחשיפה לאוויר או למים בהתפרצות געשית או מהתגבשות בסביבה הקרובה לפני השטח. ...

אקלוגיט

אקלוגיט הוא סלע מותמר מאפי המורכב בעיקר מגארנט ומאומפציט. צבעו של הסלע נובע ממרכיביו העיקריים, כלומר ירוק ואדמדם. הסלע נחשב למאפיין לסלעים מותמרים בתנאים גבוהים של טמפרטורה ולחץ ולכן שם הסלע "אקלוגיט" משמש כמונח שמאפיין סלעים כאלו כפציאס. בגלל תכ ...

ברקציה

ברקציה הוא סלע המורכב משברי מינרלים או סלעים שהתלכדו ממסת אם בעלת גרגרים דקים. הברקציה יכולה להיווצר במספר תהליכים, ביניהם משקע, כתוצאה מפעולת הלוחות הטקטוניים, כתוצאה מתהליכים געשיים ואף כתוצר של סירקולציה הידרותרמית.

גאודה (פטרולוגיה)

גאוֹדה היא תרכיז גאולוגי המתהווה בסלעי משקע ובסוגים מסוימים של סלעי יסוד. גאודות הן במהותן חללים בסלע המרופדים במקבצים או בפסים קונצנטריים של גבישים. החלק החיצוני של רוב הגאודות הנפוצות הוא בדרך כלל אבן גיר או דולומיט, בעוד שהפנים מכיל גבישי קוור ...

דיאגרמת QAPF

דיאגרמת QAPF היא תרשים בצורת מעוין המשמש לסיווג סלעי יסוד על פי המינרלים היוצרים אותם. האותיות Q, A, P ו-F מייצגות את המינרלים קוורץ, פצלת שדה אלקלית, פלגיוקלז ופלדשפטואידים בהתאמה. התרשים בנוי באופן המייצג את האחוז היחסי של המינרל בסלע. בראשית ה ...

התמרה

התמרה היא תהליך של שינויים כימיים ומינרלוגיים בסלע קיים ובמינרלים כתוצאה מתנאים קיצוניים אליהם נחשפו לאחר היווצרותם. מקור השם הוא במילה מטמורפוזה שמשמעותה ביוונית היא שינוי צורה. התמרה חלה על סלעי משקע וסלעי יסוד אך יכולה לחול גם על סלעים מותמרים.

זיהוי סלעים

סלעים נבדלים מזה בתכונות שונות הניתנות לזיהוי באמצעים פשוטים. זיהוי נכון של סלע מאפשר הבנה של אופן היווצרותו וסביבת היווצרותו ושל התהליכים שהביאו להימצאותו במקום מסוים.

מחזור הסלעים

מחזור הסלעים הוא מושג יסוד בגאולוגיה המתאר את "גלגולם" של סלעים מסוג אחד למשנהו, תוך שהם נתונים לתהליכים שונים המפרקים ויוצרים אותם מחדש. מחזור הסלעים מתאר את השינויים הדינמיים המתרחשים בשלושת סוגי הסלעים: סלעי יסוד, סלעי משקע וסלעים מותמרים. כפי ...

מטאסומטיזם

מֶטָאסוֹמָטִיזם הוא תהליך התמרה שבו מתרחשת המרה הגורמת לשינוי ההרכב הכימי של סלע או חלק ממנו בצורה נרחבת. תהליך זה כולל הוספה או הסרה של תרכובות כימיות כתוצאה מפעולת גומלין בין הסלע לנוזלים מימיים. במשך כל תהליך המטאסומטיזם נשאר הסלע במצב מוצק. א ...

מיון TAS

מיון TAS הוא שיטה להבחנה בין סלעים געשיים המבוססת על היחסים בין המרכיבים האלקליים לבין הסיליקה בסלע. השם TAS נובע מההגדרת השיטה: "Total Alkali versus Silica" – סך כל האלקלים לעומת הסיליקה. פרמטרים כימיים אלה שימושיים מאחר שהשיעור היחסי של האלקלים ...

מרקם פויקוליטי

מרקם פויקוליטי הוא מרקם של סלעי יסוד המתאפיין בגבישים גדולים המכילים גבישים קטנים יותר של מינרלים אחרים המפוזרים בחוסר סדר בתוכם. בסלעים פויקוליטיים הגביש הקטן המוכל בגביש הגדול יותר קרוי "צאדאקריסט" והפנוקריסט מכונה "אויקוקריסט". הדרך הטובה ביות ...

מרקם פורפירי

מרקם פּורפירי הוא מרקם של סלעי יסוד המתאפיין בגבישים גדולים הנראים בבירור רב והקרויים לכן פֶנוקריסטים בתוך מסה של גבישים קטנים יותר שבדרך כלל אינם נראים לעין הבלתי מזוינת המכונה מסת אם. כל מרקם של סלע יסוד שבו יש שני גדלים של גבישים הוא מרקם פורפ ...

משקע (גאולוגיה)

בגאולוגיה, משקע הוא חומר לא מלוכד המצטבר על פני היבשה ועל קרקעיתם של מקווי מים. משקעים מכילים חלקיקים בגדלים שונים, שמקורם בפירוק של סלעים קודמים או בחומרים אורגניים. התלכדות והתגבשות של המשקעים יוצרת סלעי משקע. הרכב המשקע נובע מהרכבם הכימי והמינ ...

נוריט

נוֹרִיט – סלע יסוד פלוטוני מאפי הבנוי בעיקר מפלגיוקלז עשיר בסידן ואורתופירוקסן עם אוליבין. בבחינה חזותית לא ניתן להבדיל בין הנוריט לגברו, ויש צורך לבצע בדיקה של פרוסת סלע דקה הקרויה שקף. השקף מתקבל מניסור הסלע, ליטושו והדבקת הפרוסה על גבי זכוכית. ...

סביבת היווצרות

סביבת היווצרות היא המקום בו נוצר סלע, גם אם לאחר זמן הוא יימצא במקום שונה. סביבת ההיווצרות קובעת את הרכבו של הסלע ותכונות אחרות שלו. לסלעים שונים – סביבת היווצרות שונה: סלעים פלוטוניים ומחדרים ממאגמה בסביבה פלוטונית סלעים געשיים ופירוקלסטיים מלבה ...

סלע

סלע בגאולוגיה הוא החומר המוצק הבונה את קליפת כדור הארץ ואשר בנוי מצירוף טבעי של מינרלים. סלעים עשויים להיות מורכבים מגבישים של מינרל אחד בלבד – סלע מונומינרלי, דוגמת אבן גיר המורכבת באופן בלעדי מקלציט, או מתערובת גבישים של כמה מינרלים – סלע פולימ ...

סלע מותמר

סלע מותמר הוא סלע שעבר תהליך שינוי כימי או מינרלוגי עקב תנאים סביבתיים קיצוניים – תהליך של התמרה, שינוי. תהליכים אלה התרחשו בסביבה מטמורפית.

פנוקריסט

פֶנוֹקריסט הוא גביש גדול באופן יחסי ובדרך כלל בולט שממדיו גדולים בצורה ניכרת מהגודל הממוצע של הגבישים הבונים את מסת האם של סלע יסוד. בפועל, פנוקריסטים הם גבישים הגדולים ממילימטר אחד. מרקם של סלע יסוד הבנוי מפנוקריסטים בתוך מסת אם מכונה "מרקם פורפ ...

פנריטי

פנריטי הוא כינוי לסלעי יסוד גסי גרגר, שניתן לראות את הגבישים הבונים אותם בעין בלתי מזוינת. מרקם זה נובע מהתקררות איטית של המגמה מתחת לפני השטח.

קאלק-אלקליני

קאלק-אלקליני הוא מונח בפטרולוגיה המציין קבוצות של סלעי יסוד הנוצרים בסמיכת לזה ואשר הרכבם קשור במאפיינים גאוכימיים דומים. הבנת היווצרותם של סלעים אלה חשובה, משום שהם מרכיבים את חלקו העיקרי של קרום כדור הארץ ביבשות.

קסנולית

קסנולית – "זר" + "ליתוס" – "אבן", כלומר "אבן זרה") הוא חלק סלע שנעטף בסלע אחר גדול ממנו בזמן שהסלע השני נוצר והתקשה. בגאולוגיה המונח "קסנולית" משמש כמעט אך ורק לתיאור סלע הנבלע בתוך סלע יסוד בזמן שהמגמה עולה ומתפרצת. קסנוליתים יכולים להיבלע במגמה ...

שורת בואן

שורת בואן היא מונח בגאולוגיה הבא להסביר מדוע בנויים סלעים מצרופים מסוימים של מינרלים, בעוד שסוגים אחרים של מינרלים כמעט ולא מצויים יחד. את התאוריה הציע הפטרולוג נורמן לוי בואן ולכן היא קרויה על שמו. בואן ערך בתחילת המאה ה-20 סדרת ניסיונות בהם התי ...

בית ספר מקצועי

בית ספר מקצועי הוא בית ספר שבו התלמידים לומדים את הכישורים הנדרשים כדי לבצע עבודה מסוימת. באופן מסורתי בתי הספר המקצועיים אינם עוסקים בחינוך בתחומי מדעי הרוח, אלא מלמדים מיומנויות עבודה ספציפיות. הגישה הממוקדת התרחבה עם הזמן ונוספו אליה הכנה רחבה ...

זוחלים

זוחלים הם קבוצה של בעלי חוליות פויקילותרמיים, בת 11.050 מינים: סדרת התנינאים, סדרת מחודקי ראש, סדרת הקשקשאים וסדרת הצבים. מאפייניהם העיקריים של הזוחלים הם קשקשים עשויי קרטין המכסים את גופם, וויסות חום הגוף על ידי שינוי ההתנהגות. אף על פי שהם נחשב ...

לאבירנתודונטיה

לאבירנתודונטייה היא קבוצה פרפילטית של חולייתנים קדומים שמהווים מעבר בין דו-חיים לזוחלים. בעבר נחשבה כתת-מחלקה של דו-חיים. מיני קבוצת הלאבירנתודונטיה החלו להתפתח מתקופת הדבון ושגשגו לאורך הקרבון ובפרם, אז הגיעו לגדלים מרשימים כשהגדול ביותר היה הפר ...

לובופודיה

לובופודיה בד, ποδός רגל) היא קבוצה של מינים ימיים שנכחדו שהיו דמויי תולעים עם רגליים גוצות. הפרט בקבוצה מכונה לובופודיאן. היקף המושג לובופודיה משתנה ממחבר למחבר. ההגדרה המצמצמת ביותר שלו מתייחסת למערכת של טקסונים פנתרופודיים מהקמבריון שיש להם גפי ...

לטאות

לטאות היא קבוצה של זוחלים המוגדרת ככוללת את כל הזוחלים בעל-סדרת הלפידוזאוריה, למעט מחודקי הראש והנחשים. בעבר נחשבה קבוצת הלטאות תת-סדרה, אולם בגלל היותה פרפילטית מתייחסים אליה כיום כקבוצה שאינה חלק מהטקסונומיה. קיימים כ-6.000 מינים של לטאות, החל ...

פליקוזאוריה

פליקוזאוריה היא קבוצת סינאפסידים קדומים שהופיעו בתקופת הקרבון ושגשגו בפרם המוקדם. מוצאם מסינאפסידים שהסתעפו מכמה דמויי זוחלים בשלב מוקדם מאוד של אבולוציית הזוחלים. יצורים אלה היו מאבותיהם הרחוקים של היונקים המודרניים והם היו בעלי לסתות מפותחות, ר ...

תראפסידה

תראפסידה היא סדרה של בעלי חיים דמויי יונקים קדומים שהתפתחו מן הפליקוזאורים והופיעו באחרית הפרם ובראשית הטריאס. מהם התפתחו היונקים.

קאסל בראבו

קאסל בראבו היה שם הקוד שניתן לניסוי של ארצות הברית בפצצת מימן. ניסוי זה נערך ב-1 במרץ 1954 באטמוספירה מעל האי ביקיני, איי מרשל, והיה הניסוי הראשון בסדרת הניסויים קאסל ". במהלך ניסוי זה פוצצה פצצת "קאסל בראבו", שעוצמתה הייתה 15 מגהטון של TNT. העוצ ...

ויקיברסיטה

ויקיברסיטה הוא מיזם של קרן ויקימדיה, הנועד להיות מקור לחומרים ופעילויות ללימוד. נכון לאפריל 2021 ויקיברסיטה קיימת בשבע-עשרה שפות, שביניהן: אנגלית, צרפתית, גרמנית, ספרדית, יפנית, רוסית, יוונית, ערבית, קוריאנית ואיטלקית. ויקיברסיטה התחילה לראשונה א ...

VLSI

VLSI - Very Large Scale Integration הוא תהליך של שילוב מספר רב של רכיבים אלקטרוניים ממוזערים ליצירת מעגל משולב של רכיבים רבים – בעיקר טרנזיסטורים על גבי שבב יחיד. VLSI החל בשנות ה-70 עם התפתחות תעשיית המוליכים למחצה, התקשורת והמחשבים. השם נוצר כה ...

מיקרואלקטרוניקה

מיקרואלקטרוניקה היא תחום באלקטרוניקה, העוסק בתכנון ובייצור מעגלים אלקטרוניים זעירים. מעגלים אלקטרוניים הם מעגלים חשמליים העובדים בזרמים ומתחים נמוכים ונקראים גם מעגלי זרם חלש.

ASIC

ASIC, קיצור של מעגל משולב תלוי יישום הוא מעגל משולב או שבב התפור ליישום ייחודי ומסוים להבדיל ממעגלים משולבים תקניים לשימוש כללי. שבב שנבנה במיוחד ליישום של טלפון סלולרי מסוים, למשל, הוא ASIC. ההבדל בין שבב תקני כמוצר מדף הקרוי גם ASSP הוא בעיקר ב ...

CMOS

CMOS היא הטכנולוגיה העיקרית כיום לייצור של מעגל משולב. אבן בנייה בסיסי בטכנולוגיה מורכב משני טרנזיסטורים, NMOS ו-PMOS שהם טרנזיסטורי MOSFET עם תעלה מסוג P ומסוג N המיוצרים גב אל גב ויחדיו יוצרים שער לוגי. רכיבי ה-CMOS נפוצים היום למעשה בכל המעגלי ...

FPGA

FPGA הוא סוג של מעגל משולב, אשר ניתן להגדיר ולשנות את תפקודו לאחר הייצור, בתהליך תכנות הדומה להתקנת תוכנה. הגדרת תפקוד הרכיב מתבצעת על ידי הזנה של תרשים לוגי או על ידי שפות לתיאור מעגלים. מוצר ה-FPGA הראשון פותח ושווק בשנת 1985 על ידי חברת זיילינ ...

אימות שבבים

אימות שבבים הוא תהליך שנועד לבצע אימות לתכן של רכיב אלקטרוני על מנת לבחון את ההתנהגות של הרכיב. אם לאורך הבדיקות נמצא שהרכיב המתוכנן אינו פועל כפי שמצופה ממנו – הרי שהתגלתה תקלה או שגיאה בתכן. במצב זה, יש לתקן את התכן ולחזור שנית על תהליך האימות, ...

קבל MOS

קַבָּל MOS הוא התקן מוליך למחצה המהווה קבל. מידת הקיבול של ההתקן תלויה במתח המופעל עליו. לקבל חשיבות רבה במיקרואלקטרוניקה, בעיקר משום שהוא לב-ליבו של טרנזיסטור MOSFET, המהווה אבן הבניין של מעבדים מודרניים והתקנים חשובים נוספים. חשיבותו של קבל MOS ...

תיבת הילוכים חצי־אוטומטית

דייהטסו 993cc הוצגה בשנת 1985 עם תיבת הילוכים חצי-אוטומטית עם אפשרות של 2 הילוכים, אשר הייתה דומה לתיבה האוטומטית הרגילה עם ממיר מומנט וגיר פלאנטרי‬.

הנעה וקטורית

הנעה וקטורית היא היכולת של כלי טיס סילוני או רקטי להטות את סילון הפליטה מן המנוע, ומאפשרת שליטה בכיוון הטיסה או בסיבוב כלי הטיס. הנעה וקטורית פותחה עבור מטוסים בתחילה כדי לאפשר המראה ונחיתה קצרה STOL ואף אנכית VTOL. בהמשך התברר שהנעה וקטורית מאפש ...

תקר

תקר, או נקר או פנצר הוא נקב בגלגל. מקור המילה פנצר במילה האנגלית puncture. תקר יכול לקרות רק בגלגלים המבוססים על מילוי אוויר. בגלגלים כאלו יש צמיג עשוי גומי קשיח ומחוספס הבא במגע עם הכביש. הצמיג מלא באוויר בלחץ, או בפנימית עדינה יותר הנמצאת בתוך ...

משטח (שינוע)

משטח הוא מתקן שינוע שטוח שעליו מעמיסים מוצרים באופן יציב לצורך הזזתם באמצעות מלגזה או עגלת משטחים. המשטח מהווה את הבסיס ליחידת מוצרים לשינוע, הנערמים על המשטח באופן מסודר ומחוברים אליו בעזרת עטיפת פלסטיק חזק, או באמצעי אחר. רוב המשטחים הנמצאים בש ...