ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 209

2018

שנת 2018 היא השנה ה-18 במאה ה-21. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 2018 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

2019

שנת 2019 היא השנה ה-19 במאה ה-21. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 2019 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

2020

שנת 2020 היא השנה ה-20 במאה ה-21. זוהי שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים. 1 בינואר 2020 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

2021

שנת 2021 היא השנה ה-21 במאה ה-21. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 2021 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

2022

שנת 2022 היא השנה ה-22 במאה ה-21. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 2022 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

2023

שנת 2023 היא השנה ה-23 במאה ה-21. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 2023 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

2024

שנת 2024 היא השנה ה-24 במאה ה-21. זוהי שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים. 1 בינואר 2024 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

2025

שנת 2025 היא השנה ה-25 במאה ה-21. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 2025 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני. לפי הערכות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אוכלוסיית מדינת ישר ...

2026

שנת 2026 היא השנה ה-26 במאה ה-21. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 2026 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

2027

שנת 2027 היא השנה ה-27 במאה ה-21. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 2027 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

2028

שנת 2028 היא השנה ה-28 במאה ה-21. זוהי שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים. 1 בינואר 2028 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

2029

שנת 2029 היא השנה ה-29 במאה ה-21. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 2029 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

2030

שנת 2030 היא השנה ה-30 במאה ה-21. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 2030 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

2031

שנת 2031 היא השנה ה-31 במאה ה-21. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 2031 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

2032

שנת 2032 היא השנה ה-32 במאה ה-21. זוהי שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים. 1 בינואר 2032 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

2033

שנת 2033 היא השנה ה-33 במאה ה-21. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 2033 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

2034

שנת 2034 היא השנה ה-34 במאה ה-21. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 2034 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

2035

שנת 2035 היא השנה ה-35 במאה ה-21. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 2035 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

2036

שנת 2036 היא השנה ה-36 במאה ה-21. זוהי שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים. 1 בינואר 2036 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

2037

שנת 2037 היא השנה ה-37 במאה ה-21. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 2037 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

2038

שנת 2038 היא השנה ה-38 במאה ה-21. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 2038 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

2039

שנת 2039 היא השנה ה-39 במאה ה-21. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 2039 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

2040

שנת 2040 היא השנה ה-40 במאה ה-21. זוהי שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים. 1 בינואר 2040 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

2041

שנת 2041 היא השנה ה-41 במאה ה-21. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 2041 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

2042

שנת 2042 היא השנה ה-42 במאה ה-21. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 2042 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

2043

שנת 2043 היא השנה ה-43 במאה ה-21. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 2043 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

2044

שנת 2044 היא השנה ה-44 במאה ה-21. זוהי שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים. 1 בינואר 2044 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

2045

שנת 2045 היא השנה ה-45 במאה ה-21. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 2045 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

2048

שנת 2048 היא השנה ה-48 במאה ה-21. זוהי שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים. 1 בינואר 2048 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

2049

שנת 2049 היא השנה ה-49 במאה ה-21. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 2049 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים. כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.

השמות הערביים של חודשי לוח השנה הגרגוריאני

לוח השנה הגרגוריאני נמצא בשימוש כמעט בכל מדינות העולם הערבי, והוא שונה מלוח השנה המוסלמי, שעל פיו נקבעים חגי האסלאם ומועדיו. כל המדינות הערביות, מלבד סעודיה, משתמשות בלוח השנה הגרגוריאני למטרות אזרחיות. אין גרסה אחידה בכל העולם הערבי ל שמות הערבי ...

לוח אירועים שנתי

ביום הזה באתר העיתון NYT BBC - ON THIS DAY היום בהיסטוריה באתר Yahoo! News מבוסס על סוכנות הידיעות AP היום לפני בהיסטוריה של המדע הביוגרפיות של היום הקישור אינו פעיל היום בהיסטוריה באתר infoplease. היום בהיסטוריה באתר ספריית הקונגרס של ארצות הברי ...

יום ראשון

יום ראשון הוא היום הראשון בשבוע למניין הימים מן השבת. זהו יום קדוש כמעט בכל העדות הנוצריות ויום מנוחה במדינות אירופה ואמריקה. לפיכך, בחלק ממדינות העולם, ועל פי תקן ISO-8601, זהו היום השביעי בשבוע וחלק מימי סוף השבוע. מקובל לקשור את יום ראשון לשמש ...

יום שני

יום שני הוא היום השני מצאת השבת. בחלק ממדינות אירופה ועל-פי תקן ISO-8601, זהו היום הראשון בשבוע. בכל מדינות אירופה ואמריקה זהו היום הראשון בשבוע העבודה. מקובל לקשר את יום שני עם הירח, ולכן הוא נקרא בשפות רבות "יום הירח".

יום שלישי

יום שלישי הוא היום השלישי מצאת השבת. בחלק ממדינות אירופה ועל-פי תקן ISO-8601 הוא היום השני בשבוע. מקובל לקשר יום זה עם כוכב הלכת מרס, ומכאן שמו בחלק מלשונות אירופה.

יום רביעי

יום רביעי הוא היום הרביעי מצאת השבת. בחלק ממדינות אירופה ובתקן ISO 8601 הוא היום השלישי בשבוע. בחלק מהמדינות המוסלמיות זהו היום האחרון בשבוע העבודה.

יום חמישי

שמו של היום מופיע לראשונה בסיפור בריאת העולם בתנ"ך כיום שבו נבראו החרקים, חיות המים והעופות. בתפילת שחרית של יום חמישי נהוג לקרוא בתורה בפרשת השבוע. המשנה מזכירה חובה הלכתית לקיים טקסי נישואין ביום חמישי כאשר האישה היא אלמנה, אך דין זה אינו נוהג ...

יום שישי

יום שישי הוא היום השישי מצאת השבת שלפניו, והוא ערב השבת שאחריו. בחלק ממדינות אירופה ובתקן ISO-8601, זהו היום החמישי בשבוע. בכל מדינות אירופה ואמריקה זהו היום האחרון בשבוע-העבודה למעט עסקים שפועלים שישה ימים בשבוע. באסלאם זהו יום המנוחה השבועי, וה ...

פרשת השבוע

פרשת השבוע היא קטע מתוך חמשת חומשי התורה המיועד לקריאה שבועית, במטרה לקרוא במשך שנה את התורה כולה. בחלוקה לקריאה שנתית ישנן 54 "פרשות", אולם לפי מנהג ארץ ישראל הקדום החלוקה הייתה ליותר מקטעים והקריאה ארכה כשלוש שנים וחצי. נהוג לקרוא את הפרשה של א ...

חוק השימוש בתאריך העברי

כבר בראשית ימי המדינה ניתנה הנחיה ממשלתית שהתאריך העברי יצוין על ידי משרדי הממשלה בכל מכתב רשמי. חוק השימוש בתאריך העברי נחקק ביוזמת חבר הכנסת אבנר חי שאקי, אושר בכנסת ב-28 ביולי 1998 ונכנס לתוקף ב-4 בפברואר 1999. דברי ההסבר להצעת החוק מנמקים את ...

בית הקברות הצבאי הבריטי ברמלה

בית הקברות הצבאי הבריטי ברמלה שוכן כשני קילומטרים צפונית לעיר רמלה, בסמוך לגבולה עם לוד. במקום קבורים חללי האימפריה הבריטית מימי מלחמת העולם הראשונה והשנייה, עד סוף המנדט הבריטי בארץ ישראל ב-1948. הבריטים קברו בבית הקברות הצבאי שלהם גם חללי אויב ...

בית הקברות הצבאי הבריטי בעזה

בית הקברות הצבאי הבריטי בעזה הוא בית קברות צבאי בריטי השוכן בצפון רצועת עזה. בית הקברות הוקם לאחר קרבות עזה במלחמת העולם הראשונה ונקברו בו גם חללים של מלחמת העולם השנייה. כיום טמונים בו 3.691 חללים.

משחקי חבר העמים הבריטי

משחקי חבר העמים הוא אירוע ספורט מהגדולים בעולם, בהשתתפות ספורטאים ממדינות החברות בחבר העמים הבריטי, בענפי ספורט שונים. האירוע נערך בכל ארבע שנים, בדומה לאולימפיאדה. האירוע מאורגן ומבוצע על ידי התאחדות משחקי חבר העמים The Commonwealth Games Federa ...

מקלע מקסים

בעוד מכונות הירייה שקדמו לה, דוגמת מקלעי הגארדנר והגאטלינג, השתמשו במנגנון ידני לצורכי הטעינה, הירייה ופליטת תרמילי הכדורים, המקסים השתמש לפעולות אלו באנרגיה המשתחררת בתהליך הירי עצמו. המקלע השתמש ברתע ובגזים שיצר כל כדור על מנת לפלוט את תרמילו ו ...

תותח 18 ליטראות

תותח 18 ליטראות היה תותח השדה הסטנדרטי בצבא הבריטי בתקופת מלחמת העולם הראשונה. בתקופת המלחמה הפך התותח לעמוד השדרה של הארטילריה הבריטית ויוצר במספרים גדולים. כמו כן, השתמשו בו חילות חבר העמים הבריטי בכל זירות הלוחמה והחיילים הבריטים ברוסיה ב-1919 ...

חיל המשלוח הקנדי

חיל המשלוח הקנדי למלחמת העולם הראשונה היה המסגרת הצבאית שהוקמה על ידי קנדה במלחמת העולם הראשונה כחיל משלוח על מנת להשתתף במלחמה. חיל המשלוח התחלק לגיס חי"ר לוחם, הגיס הקנדי, שלחם בחזית המערבית ולכוחות נוספים, שחלקם אף לא הגיעו לאירופה. החיל מנה 6 ...

הנס המלכותי של מאוריציוס

הנס המלכותי של מאוריציוס או הדגל האישי של מלכת מאוריציוס היה הדגל האישי של אליזבת השנייה, מלכת מאוריציוס בין השנים 1968–1992. בדגל זה נעשה שימוש בעת ביקור המלכה במאוריציוס וכן בעת מילוי תפקידה כראש המדינה. למושל הכללי של מאוריציוס אשר מילא את תפק ...

ממלכת פרוסיה

ממלכת פרוסיה הייתה ממלכה גרמנית, שהשתרעה על שטחים ששויכו בהמשך לגרמניה, פולין, ליטא, דנמרק, בלגיה וצכיה, והיוותה את הבסיס שעליו הוקמה הקיסרות הגרמנית. הממלכה נוצרה כתוצאה משדרוג מעמדה של ברנדנבורג-פרוסיה - שהיוותה איחוד בין דוכסות פרוסיה לנסיכות ...

המלחמות השלזיות

המלחמות השלזיות היו סדרת מלחמות בין פרוסיה לבין אוסטריה על השליטה בשלזיה. מלחמות שלזיה היו חלקים מתוך מלחמת הירושה האוסטרית ומלחמת שבע השנים.

ארמון שרלוטנבורג

ארמון שרלוטנבורג הוא הארמון הגדול ביותר שקיים כיום בתחומי העיר ברלין. הארמון ממוקם ברובע שרלוטנבורג במערב ברלין, ושימש את שושלת הוהנצולרן הפרוסית.