ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 154

ביאליניצי (מחוז משנה)

מחוז משנה ביאליניצי הוא אחד מ-21 מחוזות משנה מנהליים של מחוז מוהילב שבמזרח בלארוס. מרכזו המנהלי היא העיר ביאליניצי.

ביחוב (מחוז משנה)

מחוז משנה ביחוב הוא אחד מ-21 מחוזות משנה מנהליים של מחוז מוהילב שבמזרח בלארוס. מרכזו המנהלי היא העיר ביחוב.

ביישינקוביץ (מחוז משנה)

מחוז משנה ביישינקוביץ הוא אחד מ-21 מחוזות משנה מנהליים של מחוז ויטבסק שבצפון בלארוס. מרכזו המנהלי היא העיר ביישינקוביץ.

ברגין (מחוז משנה)

בתקופת עריכת מפקד האוכלוסין של בלארוס 2009, מנתה אוכלוסיית מחוז המשנה ברגין 14.211 בני אדם. ההרכב האתני של האוכלוסייה במחוז היה: 91.84% בלארוסים, 4.3% רוסים, ו-3.07% אוקראינים. שפות הדיבור הנפוצות: בלארוסית 85.64% ורוסית 12.23%.

ברזה (מחוז משנה)

מחוז משנה ברזה הוא אחד מ-16 מחוזות משנה המרכיבים את מחוז ברסט בבלארוס. מרכזו המנהלי היא העיר ברזה קרטוסקה. מחוז המשנה ברזה הוגדר לראשונה ב-1940, מיד לאחר סיפוח האזור אז מערב בלארוס בידי ברית המועצות בעקבות הסכם ריבנטרופ–מולוטוב.

ברזינו (מחוז משנה)

בתקופת עריכת מפקד האוכלוסין של בלארוס 2009, מנתה אוכלוסיית מחוז המשנה ברזינו 25.031 בני אדם. ההרכב האתני של האוכלוסייה במחוז היה: 94.46% בלארוסים, 3.96% רוסים, ו-1.58% אחרים. שפות הדיבור הנפוצות: בלארוסית 88.22% ורוסית 10.74%.

ברנוביץ (מחוז משנה)

בתקופת עריכת מפקד האוכלוסין של בלארוס 2009, מנתה אוכלוסיית מחוז המשנה ברנוביץ 41.902 בני אדם. ההרכב האתני של האוכלוסייה במחוז היה: 86.9% בלארוסים, 5.9% פולנים, 5.2% רוסים ו-1.1% אוקראינים. שפות הדיבור הנפוצות: בלארוסית 81.6% ורוסית 16.6%.

ברסט (מחוז משנה)

מחוז משנה ברסט הוא אחד מ-16 מחוזות משנה המרכיבים את מחוז ברסט בבלארוס. בירתו שהיא גם בירת המחוז כולו היא העיר ברסט, אך העיר עצמה היא יחידה מנהלית עצמאית שאינה כפופה למחוז המשנה.

ברסלב (מחוז משנה)

מחוז משנה ברסלב הוא אחד מ-21 מחוזות משנה מנהליים של מחוז ויטבסק שבצפון בלארוס. מרכזו המנהלי היא העיר ברסלב.

גרודנו (מחוז משנה)

מחוז משנה גרודנו הוא אחד מ-17 מחוזות משנה המרכיבים את מחוז גרודנו בבלארוס. מרכזו המנהלי היא העיר גרודנו, בירת המחוז כולו. העיר עצמה מהווה יחידה מנהלית נפרדת משאר מחוז המשנה.

דוברובנה (מחוז משנה)

מחוז משנה דוברובנה הוא אחד מ-21 מחוזות משנה מנהליים של מחוז ויטבסק שבצפון בלארוס. מרכזו המנהלי היא העיר דוברובנה.

דוקשיצה (מחוז משנה)

מחוז משנה דוקשיצה הוא אחד מ-21 מחוזות משנה מנהליים של מחוז ויטבסק שבצפון בלארוס. מרכזו המנהלי היא העיר דוקשיצה.

דריבין (מחוז משנה)

מחוז משנה דריבין הוא אחד מ-21 מחוזות משנה מנהליים של מחוז מוהילב שבמזרח בלארוס. מרכזו המנהלי היא העיר דריבין.

הורקי (מחוז משנה)

מחוז משנה הורקי הוא אחד מ-21 מחוזות משנה מנהליים של מחוז מוהילב שבמזרח בלארוס. מרכזו המנהלי היא העיר הורקי.

הלוסק (מחוז משנה)

מחוז משנה הלוסק הוא אחד מ-21 מחוזות משנה מנהליים של מחוז מוהילב שבמזרח בלארוס. מרכזו המנהלי היא העיר הלוסק.

הרדוק (מחוז משנה)

מחוז משנה הרדוק הוא אחד מ-21 מחוזות משנה מנהליים של מחוז ויטבסק שבצפון בלארוס. מרכזו המנהלי היא העיר הרדוק.

וולוזין (מחוז משנה)

מחוז משנה וולוזין הוא אחד מ-22 מחוזות משנה המרכיבים את מחוז מינסק שבמרכז בלארוס. מרכזו המנהלי היא העיר וולוזין.

וולקוביסק (מחוז משנה)

בתקופת עריכת מפקד האוכלוסין של בלארוס 2009, מנתה אוכלוסיית מחוז המשנה וולקוביסק 75.329 בני אדם. ההרכב האתני של האוכלוסייה במחוז היה: 63.35% בלארוסים, 24.96% פולנים, 8.71% רוסים ו-1.6% אוקראינים. שפות הדיבור הנפוצות: בלארוסית 59.48% ורוסית 37.99%.

וורונוב (מחוז משנה)

בתקופת עריכת מפקד האוכלוסין של בלארוס 2009, מנתה אוכלוסיית מחוז המשנה וורונוב 30.477 בני אדם. ההרכב האתני של האוכלוסייה במחוז היה: 80.77% פולנים, 13.0% בלארוסים, 3.02% רוסים ו-1.6% ליטאים. שפות הדיבור הנפוצות: בלארוסית 73.56% ורוסית 14.99%.

ויטבסק (מחוז משנה)

מחוז משנה ויטבסק הוא אחד מ-21 מחוזות משנה מנהליים של מחוז ויטבסק שבצפון בלארוס. מרכזו המנהלי היא העיר ויטבסק.

וייטקה (מחוז משנה)

בתקופת עריכת מפקד האוכלוסין של בלארוס 2009, מנתה אוכלוסיית מחוז המשנה וייטקה 18.766 בני אדם. ההרכב האתני של האוכלוסייה במחוז היה: 88.79% בלארוסים, 8.5% רוסים ו-1.53 אוקראינים. שפות הדיבור הנפוצות: בלארוסית 60.31% ורוסית 38.5%.

וילייקה (מחוז משנה)

מחוז משנה וילייקה הוא אחד מ-22 מחוזות משנה המרכיבים את מחוז מינסק שבמרכז בלארוס. מרכזו המנהלי היא העיר וילייקה.

ורחניאדזבינסק (מחוז משנה)

מחוז משנה ורחניאדזבינסק הוא אחד מ-21 מחוזות משנה מנהליים של מחוז ויטבסק שבצפון בלארוס. מרכזו המנהלי היא העיר ורחניאדזבינסק.

זאבינקה (מחוז משנה)

בתקופת עריכת מפקד האוכלוסין של בלארוס 2009, מנתה אוכלוסיית מחוז המשנה זאבינקה 24.469 בני אדם. ההרכב האתני של האוכלוסייה במחוז היה: 88.6% בלארוסים, 5.5% רוסים, 4.3% אוקראינים ו-1.0 פולנים. שפות הדיבור הנפוצות: בלארוסית 53.2% ורוסית 43.6%.

זלובין (מחוז משנה)

בתקופת עריכת מפקד האוכלוסין של בלארוס 2009, מנתה אוכלוסיית מחוז המשנה זלובין 104.871 בני אדם. ההרכב האתני של האוכלוסייה במחוז היה: 84.95% בלארוסים, 9.26% רוסים ו-1.84 אוקראינים. שפות הדיבור הנפוצות: בלארוסית 54.59% ורוסית 40.59%.

זלבה (מחוז משנה)

בתקופת עריכת מפקד האוכלוסין של בלארוס 2009, מנתה אוכלוסיית מחוז המשנה זלבה 19.119 בני אדם. ההרכב האתני של האוכלוסייה במחוז היה: 70.69% בלארוסים, 23.6% פולנים, 4.28% רוסים ו-1.43% אחרים. שפות הדיבור הנפוצות: בלארוסית 84.81% ורוסית 13.16%.

חוטימסק (מחוז משנה)

מחוז משנה חוטימסק הוא אחד מ-21 מחוזות משנה מנהליים של מחוז מוהילב שבמזרח בלארוס. מרכזו המנהלי היא העיר חוטימסק.

טולוצין (מחוז משנה)

מחוז משנה טולוצין הוא אחד מ-21 מחוזות משנה מנהליים של מחוז ויטבסק שבצפון בלארוס. מרכזו המנהלי היא העיר טולוצין.

ילסק (מחוז משנה)

בתקופת עריכת מפקד האוכלוסין של בלארוס 2009, מנתה אוכלוסיית מחוז המשנה ילסק 17.839 בני אדם. ההרכב האתני של האוכלוסייה במחוז היה: 92.69% בלארוסים, 3.63% רוסים ו-2.86 אוקראינים. שפות הדיבור הנפוצות: בלארוסית 82.08% ורוסית 16.15%.

להויסק (מחוז משנה)

בתקופת עריכת מפקד האוכלוסין של בלארוס 2009, מנתה אוכלוסיית מחוז המשנה להויסק 35.957 בני אדם. ההרכב האתני של האוכלוסייה במחוז היה: 92.79% בלארוסים, 5.09% רוסים ו-2.12% אחרים. שפות הדיבור הנפוצות: בלארוסית 80.83% ורוסית 17.00%.

לויאו (מחוז משנה)

בראשית ינואר 2017, מנתה אוכלוסיית מחוז המשנה לויאו 12.024 בני אדם. ההרכב האתני של האוכלוסייה במחוז בתקופת עריכת מפקד האוכלוסין של בלארוס 2009 אז היו בו 14.346 איש היה: 92.92% בלארוסים, 4.39% רוסים ו-1.84 אוקראינים. שפות הדיבור הנפוצות: בלארוסית 6 ...

לוניניץ (מחוז משנה)

בתקופת עריכת מפקד האוכלוסין של בלארוס 2009, מנתה אוכלוסיית מחוז המשנה לוניניץ 73.200 בני אדם. ההרכב האתני של האוכלוסייה במחוז היה: 96.2% בלארוסים, 2.5% רוסים, ו-0.8% אוקראינים. שפות הדיבור הנפוצות: בלארוסית 76.8% ורוסית 21.9%.

ליובאן (מחוז משנה)

בתקופת עריכת מפקד האוכלוסין של בלארוס 2009, מנתה אוכלוסיית מחוז המשנה ליובאן 35.444 בני אדם. ההרכב האתני של האוכלוסייה במחוז היה: 95.61% בלארוסים, 2.8% רוסים ו-1.59% אחרים. שפות הדיבור הנפוצות: בלארוסית 90.59% ורוסית 7.89%.

ליוזנה (מחוז משנה)

מחוז משנה ליוזנה הוא אחד מ-21 מחוזות משנה מנהליים של מחוז ויטבסק שבצפון בלארוס. מרכזו המנהלי היא העיר ליוזנה.

מאזיר (מחוז משנה)

בתקופת עריכת מפקד האוכלוסין של בלארוס 2009, מנתה אוכלוסיית מחוז המשנה מאזיר 128.817 בני אדם. ההרכב האתני של האוכלוסייה במחוז היה: 90.11% בלארוסים, 6.20% רוסים ו-1.94 אוקראינים. שפות הדיבור הנפוצות: בלארוסית 56.86% ורוסית 39.76%.

מאסטי (מחוז משנה)

בתקופת עריכת מפקד האוכלוסין של בלארוס 2009, מנתה אוכלוסיית מחוז המשנה מאסטי 33.883 בני אדם. ההרכב האתני של האוכלוסייה במחוז היה: 74.74% בלארוסים, 18.69% פולנים, 5.14% רוסים ו-1.43% אחרים. שפות הדיבור הנפוצות: בלארוסית 80.85% ורוסית 17.34%.

מיאדזייל (מחוז משנה)

בתקופת עריכת מפקד האוכלוסין של בלארוס 2009, מנתה אוכלוסיית מחוז המשנה מיאדזייל 29.599 בני אדם. ההרכב האתני של האוכלוסייה במחוז היה: 93.71% בלארוסים, 4.02% רוסים, 1.09% פולנים ו-1.18% אחרים. שפות הדיבור הנפוצות: בלארוסית 75.68% ורוסית 22.58%.

מיורי (מחוז משנה)

מחוז משנה מיורי הוא אחד מ-21 מחוזות משנה מנהליים של מחוז ויטבסק שבצפון בלארוס. מרכזו המנהלי היא העיר מיורי.

מינסק (מחוז משנה)

מחוז משנה מינסק הוא אחד מ-22 מחוזות משנה המרכיבים את מחוז מינסק שבמרכז בלארוס. מרכזו המנהלי היא עיר הבירה מינסק שאינה כלולה בו בעצמה מבחינה מנהלית.

מלריטה (מחוז משנה)

בתקופת עריכת מפקד האוכלוסין של בלארוס 2009, מנתה אוכלוסיית מחוז המשנה מלריטה 25.780 בני אדם. ההרכב האתני של האוכלוסייה במחוז היה: 88.3% בלארוסים, 7.2% אוקראינים ו-3.7% רוסים. שפות הדיבור הנפוצות: בלארוסית 56.6% ורוסית 38.1%.

מסטיסלב (מחוז משנה)

מחוז משנה מסטיסלב הוא אחד מ-21 מחוזות משנה מנהליים של מחוז מוהילב שבמזרח בלארוס. מרכזו המנהלי היא העיר מסטיסלב.

משטרת מינסק

משטרת העיר מינסק הידועה בשם המינהל הראשי לענייני פנים של עיריית מינסק הוא כוח המשטרה העירוני הראשי בבירה הבלארוסית, העיר מינסק וזהו הגוף העיקרי האחראי לאכיפת חוק וניהול חקירות פשיעה בעיר. למינסק יש את המספר הגדול ביותר של שוטרים מבין הערים ברפובל ...

נבהרדק (מחוז משנה)

בתקופת עריכת מפקד האוכלוסין של בלארוס 2009, מנתה אוכלוסיית מחוז המשנה נבהרדק 49.107 בני אדם. ההרכב האתני של האוכלוסייה במחוז היה: 89.29% בלארוסים, 4.52% רוסים, 4.22% פולנים ו-1.97% אחרים. שפות הדיבור הנפוצות: בלארוסית 81.39% ורוסית 17.39%.

נרואוליה (מחוז משנה)

בתקופת עריכת מפקד האוכלוסין של בלארוס 2009, מנתה אוכלוסיית מחוז המשנה נרואוליה 11.371 בני אדם. ההרכב האתני של האוכלוסייה במחוז היה: 89.05% בלארוסים, 6.28% רוסים, 2.82 אוקראינים ו-1.11% פולנים. שפות הדיבור הנפוצות: בלארוסית 70.5% ורוסית 28.06%.

סבייטלהורסק (מחוז משנה)

בתקופת עריכת מפקד האוכלוסין של בלארוס 2009, מנתה אוכלוסיית מחוז המשנה סבייטלהורסק 90.125 בני אדם. ההרכב האתני של האוכלוסייה במחוז היה: 88.62% בלארוסים, 8.68% רוסים ו-1.73 אוקראינים. שפות הדיבור הנפוצות: בלארוסית 58.54% ורוסית 39.04%.

סטאריה דרוהי (מחוז משנה)

מחוז משנה סטאריה דרוהי הוא אחד מ-22 מחוזות משנה המרכיבים את מחוז מינסק שבמרכז בלארוס. מרכזו המנהלי היא העיר סטאריה דרוהי.

סטוובצי (מחוז משנה)

מחוז משנה סטוובצי הוא אחד מ-22 מחוזות משנה המרכיבים את מחוז מינסק שבמרכז בלארוס. מרכזו המנהלי היא העיר סטוובצי.

סיינו (מחוז משנה)

מחוז משנה סיינו הוא אחד מ-21 מחוזות משנה מנהליים של מחוז ויטבסק שבצפון בלארוס. מרכזו המנהלי היא העיר סיינו.

סלאבהראד (מחוז משנה)

מחוז משנה סלאבהראד הוא אחד מ-21 מחוזות משנה מנהליים של מחוז מוהילב שבמזרח בלארוס. מרכזו המנהלי היא העיר סלאבהראד.

סמולביצי (מחוז משנה)

מחוז משנה סמולביצי הוא אחד מ-22 מחוזות משנה המרכיבים את מחוז מינסק שבמרכז בלארוס. מרכזו המנהלי היא העיר סמולביצי.